Ασύμφορη την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης κάνει η κυβέρνηση, οδηγώντας έτσι το σύνολο των εργαζομένων να κάνουν χρήση του δικαιώματος σύνταξης, επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, διερωτώμενη ποιός εργαζόμενος έχει πλέον τη δυνατότητα να καλύψει με το μειωμένο μισθό του, τέτοια ποσά για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Η Ομοσπονδία σημειώνει πως σήμερα, η μηνιαία εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης είναι 6,67% επί του συντάξιμου μισθού (βασικός 31/10/2011 + 140,80 ευρώ) και οι αιτήσεις εξαγοράς μέχρι τώρα εξετάζονται στο Γ.Λ.Κ. κατά την συνταξιοδότηση.

Στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή θεσμοθετείται αύξηση του ποσοστού των εξαγορών πλασματικών ετών στο 20% του συντάξιμου μισθού, ο οποίος πλέον είναι το σύνολο των αποδοχών.

Στο άρθρο 15 του Νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: «όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%».

Με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου «Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου» από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της παρ. 1α του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περ. γ του παρόντος.   

Θεσμοθετείται λοιπόν στο Δημόσιο εισφορά εργοδότη ύψος 13,33% που στις εξαγορές πλασματικών ετών, επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Οι υπάλληλοι που κατέθεσαν άμεσα αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών ετών (πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου) κινδυνεύουν να εξεταστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι κατά την συνταξιοδότηση, μεθοδεύοντας έτσι η κυβέρνηση νέες μειώσεις των μισθών (έμμεσες). Είναι γνωστό ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς του αιτήματος εξαγοράς σε περίπτωση μη αποδοχής του πρώτου αιτήματος.