Με στόχο την βελτίωση της οργάνωσης της αιμοδοσίας της χώρας μας, την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και την αξιοποίηση του εργοστασίου κλασματοποίησης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας συναντήθηκε με τη νέα διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανδρέας Ξανθός συζήτησαν κυρίως την αξιοποίηση του παραγόμενου πλάσματος και του εργοστασίου κλασματοποίησής του, την προοπτική συγκεντροποίησης του ορολογικού ελέγχου του αίματος, αλλά και γενικότερα θέματα όπως η βέλτιστη οργάνωση αιμοδοσίας της χώρας μας, η ανάγκη επικαιροποίησης πρωτοκόλλων ασφάλειας στις μεταγγίσεις και η ενίσχυση της αγωγής για την εθελοντική αιμοδοσία.

Από την πλευρά της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δήλωσε ότι είναι αυτονόητη η στήριξη  της νέας διοίκησης του Κέντρου πως θα μεριμνήσει για την ενίσχυσή του με ανθρώπινο δυναμικό και ότι θα συμβάλλει στην οριστική επίλυση του προβλήματος με το εργοστάσιο κλασματοποίησης και την αναπτυξιακή αξιοποίησή του.

Τέλος, οι οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας προς τη νέα Διοίκηση ήταν να μην περιοριστεί σε απλή διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά στο να αποκτήσει η χώρα μας Εθνική Στρατηγική Αιμοδοσίας.