Η παρουσίαση της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute Of Life   – IASO, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στην Πάτρα. Την εκδήλωση, παρακολούθησαν Μαιευτήρες, Γυναικολόγοι, Ουρολόγοι, Ενδοκρινολόγοι του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι ασχολούνται με την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. 

Οι ομιλητές, Παναγιώτης Ψαθάς Μ/Γ, Ιωάννης Βασιλόπουλος Μ/Γ, Έρως Νικητός, Εμβρυολόγος, Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος Μ/Γ και Πέτρος Στεφανής Μ/Γ, ενημέρωσαν το κοινό για τις πρωτοποριακές υπηρεσίες της Μονάδας, αλλά και για την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί και ως προς τον αριθμό των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο και ως προς τα άριστα αποτελέσματά τους. 

Είναι η δεύτερη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ενημερωτικών δράσεων του Institute Οf Life – IASO για το 2016, με αξιοσημείωτη απήχηση στο κοινό των επαγγελματιών υγείας, που ασχολούνται με την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.