Η γενική ανακοστολόγηση φαρμάκων μετά την έκδοση της τελευταίας αγορανομικής διάταξης που καθορίζει με ποιόν τρόπο θα μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων, ξεκινά με την ανάρτηση των προτεινόμενων τιμών από τον ΕΟΦ.

Ο κατάλογος τιμών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον Οργανισμό, (μπορείτε να τον δείτε εδώ) περιλαμβάνει περίπου 9.500 ιδιοσκευάσματα τα οποία διαθέτουν άδεια από τον ΕΟΦ. Τα μισά περίπου κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ τα υπόλοιπα είτε έχουν αδειοδοτηθεί για εξαγωγές είτε δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά της χώρας μας για εταιρικούς λόγους.

Βάσει του καταλόγου των προτεινόμενων τιμών, θα ξεκινήσει διαβούλευση για τις τιμές με τις φαρμακευτικές εταιρίες που κατέχουν την άδεια κυκλοφορίας του κάθε ιδιοσκευάσματος, από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη 10 Μαϊου. (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Με την τελευταία αγορανομική διάταξη που εκδόθηκε, (μπορείτε να τη δείτε εδώ) τα πρωτότυπα φάρμακα κοστολογούνται βάσει των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, τα πρωτότυπα φάρμακα που χάνουν την προστασία των δεδομένων τους τιμολογούνται στο 50% της αρχικής τιμής τους και τα γενόσημα διατηρούν το 65% της τιμής των πρωτοτύπων - φαρμάκων αναφοράς τους, χωρίς όμως η τιμή τους να μπορεί να μειωθεί περισσότερο από 15%.

Με τα δεδομένα των φαρμάκων που δεν βρίσκονται υπό προστασία πατέντας, δημιουργείται το ενδεχόμενο για μείωση του πρωτοτύπου εκτός πατέντας σε τιμή χαμηλότερη του γενοσήμου, με αποτέλεσμα η αγορανομική να προβλέπει εξίσωση των τιμών μεταξύ τους.

Επίσης διατηρούνται πλαφόν κάτω από τα οποία δεν μπορούν να πέσουν οι τιμές σε απόλυτους αριθμούς, δηλαδή σε ευρώ. Έτσι, για το πρώτο εξάμηνο του έτους, το όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούν να μειωθούν οι τιμές των πρωτοτύπων σκευασμάτων είναι τα 9 ευρώ ή το κόστος ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) 0,30 ευρώ, και των γενοσήμων μέχρι 5,5 ευρώ και ΚΗΘ άνω των 0,20 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στην σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ αναφέρει τα εξής:

"Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 04-01-2016 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και 
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τους ΚΑΚ η οποία θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών.

Παρακαλούνται οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών. Σήμερα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η on–line εφαρμογή για την υποβολή των παρατηρήσεων και θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Κυριακή 8 Μαΐου 2016.

Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των ΚΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται  δεκτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παρατηρήσεων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ΚΑΚ. 

Στα πλαίσια της παρούσας τιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην αίθουσα ΔΣ του ΕΟΦ στον 2ο όροφο,  αφού θα έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Για την διαδικασία διαβούλευσης η σειρά των κατόχων θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του συνημμένου παραρτήματος από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016. Αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις ώρες προσέλευσης θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 5 Μαϊου. Οι ΚΑΚ που δεν μπορέσουν να παρευρεθούν την καθορισμένη ημέρα που τους αντιστοιχεί, θα μπορούν να έρθουν στο τέλος της επόμενης ημέρας μετά τις συναντήσεις με τους ΚΑΚ που θα υπάρχουν στο πρόγραμμα εκείνης της ημέρας.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης".

Μπορείτε να δείτε τις προτεινόμενες τιμές, εδώ.