Ασυνόδευτοι ανήλικοι ήταν πέρυσι 88.300 πρόσφυγες που αιτήθηκαν άσυλο και διεθνή προστασία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Μεταξύ των ετών 2008-2013 ο αριθμός τους κυμαινόταν μεταξύ 11.000 - 13.000, όμως το 2014 ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε και ξεπέρασε τις 23.000 άτομα, και το 2015, σχεδόν τετραπλασιάστηκε.

Το 2015, το 91% των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν αγόρια και πάνω από τα μισά ήταν ηλικίας 16 -17 ετών (57%, ή 50.500 άτομα). Μεταξύ 14-15 ετών, ήταν το 29% (25.800 άτομα) και κάτω από 14 ετών ήταν το 13% (11.800 άτομα). Περίπου οι μισοί (51%) των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο στην ΕΕ το 2015, ήταν Αφγανοί.

Τα στοιχεία αυτά για το 2015, προκύπτουν από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία, 4 στους 10 υποβάλει αίτηση ασύλου στη Σουηδία.

Πέρυσι, ο μεγαλύτερος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο καταχωρήθηκε στη Σουηδία (με σχεδόν 35.300 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ή 40% του συνόλου των καταχωρηθέντων στα κράτη-μέλη της ΕΕ).  Δεύτερη σε προτίμηση έρχεται η Γερμανία (με 14.400 αιτήσεις, ή 16% των καταχωρηθέντων), τρίτη η Ουγγαρία (με 8.800, ή 10% των καταχωρηθέντων) και τέταρτη η Αυστρία (με 8.300, ή 9% των καταχωρηθέντων). Αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη μαζί αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα του συνόλου των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο στην ΕΕ το 2015.

Οι περισσότεροι στην Ιταλία

Οι  περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι μεταξύ όλων των νέων αιτούντων άσυλο το 2015 καταγράφηκαν κυρίως στην Ιταλία (όπου το 56,6% του συνόλου των αιτούντων άσυλο ηλικίας κάτω των 18 ήταν ασυνόδευτοι το 2015) και τη Σουηδία (50,1%), ενώ ακολούθησαν η Μ. Βρετανία (38,5% ), η Ολλανδία (36,5%), η Δανία (33,7%), η Φινλανδία (33,2%) και η Βουλγαρία (33,1%). Στο σύνολο της Ε.Ε., οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) του συνόλου των αιτούντων άσυλο ηλικίας κάτω των 18 το 2015.

1 στους 2 ασυνόδευτοι ανήλικοι από το Αφγανιστάν

Οι περισσότεροι από τους αιτούντες άσυλο θεωρείται ασυνόδευτων ανηλίκων στα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν Αφγανοί (51% του συνολικού αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων καταχωρηθεί το 2015). Από τις 45.300 Αφγανούς, ασυνόδευτους ανηλίκους στην ΕΕ το 2015, περισσότεροι από τους μισούς καταγράφηκαν στη Σουηδία (23 400). Οι Αφγανοί αντιπροσώπευαν την πολυπληθέστερη ιθαγένεια των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στα 15 κράτη- μέλη της ΕΕ.

Οι Σύριοι με 16% του συνολικού αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο το 2015. Από τους 14.300 ασυνόδευτους ανηλίκους Συρίους που ζήτησαν προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ πέρυσι, οι 7 στους 10 υπέβαλαν αίτηση στη Γερμανία (4.000), τη Σουηδία (3.800) και την Ουγγαρία (2.200).

Συνολικά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζήτησαν άσυλο προέρχονταν κατά 51% από το Αφγανιστάν, 16% από τη Συρία, 6% από την Ερυθραία, 5% από το Ιράκ, 4% από τη Σομαλία, 2% από τη Γκάμπια και το υπόλοιπο 15% από διάφορες άλλες χώρες.

Στην Ελλάδα, πέρυσι, αιτήθηκαν άσυλο μόλις 420 άτομα, εκ των οποίων τα 140 ή το 34% ήταν από το Αφγανιστάν, τα 80 ή το 20% από το Πακιστάν, και άλλα 80 άτομα από τη Συρία.

Σήμερα στη χώρα μας οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 54.142 άτομα, σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης. Στα νησιά παραμένουν 8.150 άτομα, στην Αττική φιλοξενούνται 14.449 άτομα, στο λιμάνι του Πειραιά υπολογίζονται 2.135, ενώ άλλα 2.880 άτομα έχουν μεταφερθεί στη δομή φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Στην κεντρική Ελλάδα οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 1.928 και στη νότια Ελλάδα σε 338. Στην Ειδομένη οι πρόσφυγες υπολογίζονται σε 10.172 και στο βενζινάδικο του Πολυκάστρου σε 1.137. Συνολικά στη βόρεια Ελλάδα φιλοξενούνται 29.277 άτομα.