Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2013, οι καρδιακές προσβολές (περίπου 644.000 θάνατοι) και τα εγκεφαλικά επεισόδια (περίπου 433.000 θάνατοι) αποτέλεσαν αιτία θανάτου για περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από 1 στους 5 θανάτους (21,6%) . Από το 2000, ωστόσο, το μερίδιο των θανατηφόρων εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων μειώνονται συνεχώς στην ΕΕ. Τα θανατηφόρα εμφράγματα μειώθηκαν από 16,6% το 2000 σε 12,9% το 2013 στο σύνολο των θανάτων στην Ε.Ε. και τα εγκεφαλικά μειώθηκαν από 11,5% το 2000, σε 8,7% το 2013.

Σε αναλύσεις ομάδων ηλικιών ανά πέντε χρόνια, ο κίνδυνος θανάτου από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνει σαφώς με την ηλικία, με τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι υπεύθυνοι για λιγότερο από το 10% του συνόλου των θανάτων μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας κάτω των 40 στην ΕΕ, μεταξύ 10% και 20% για τα άτομα ηλικίας 40 έως 69 και για πάνω από 20% για τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, σχετικά με τις αιτίες θανάτου στην Ε.Ε.

Τα χαμηλότερα ποσοστά στη Γαλλία

Πάνω από ένα τρίτο των θανάτων οφείλονταν σε καρδιακές προσβολές στη Λιθουανία (36,7%) και περισσότερο από το ένα τέταρτο στη Λετονία (28,9%), τη Σλοβακία (27,9%), την Τσεχική Δημοκρατία (25,7%) και στην Ουγγαρία (25,3%). 

Αντίθετα, τα εμφράγματα αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 10% όλων των αιτιών θανάτου στη Γαλλία (6%), την Πορτογαλία (6,5%), Ολλανδία (6,6%), Βέλγιο (7,6%), Δανία (7,9%), Ισπανία ( 8,6%) και το Λουξεμβούργο (9,7%). Στην ΕΕ, οι θάνατοι που οφείλονται σε καρδιακές προσβολές αντιπροσώπευαν το 12,9% του συνόλου των θανάτων.

Όσον αφορά τους θανάτους από εγκεφαλικά επεισόδια, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν το 2013 στη Βουλγαρία (19,7%), τη Ρουμανία (18,7%) και τη Λετονία (17%), ενώ ακολούθησαν η Κροατία και η Λιθουανία (με ποσοστό από 14,3% στην κάθε μία) καθώς και στην Ελλάδα (13,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά και μάλιστα κάτω από 7%, εμφανίστηκαν στη Γαλλία (5,7%), τη Δανία (6,4%), το Βέλγιο και τη Γερμανία (και οι δύο από 6,5%), την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Αυστρία (όλες με ποσοστά 6,6%), καθώς και η Ολλανδία (6,7%). Σε επίπεδο ΕΕ, τα εγκεφαλικά επεισόδια ήταν υπεύθυνα για 8,7% του συνόλου των θανάτων το 2013.

Μεγαλύτερη μείωση καρδιακών επεισοδίων στην Εσθονία 

Σε σύγκριση με το 2000, το ποσοστό των θανάτων από καρδιακές προσβολές μειώθηκε στην πλειονότητα των κρατών- μελών, παρά τη συνολική γήρανση του πληθυσμού. Μεταξύ αυτών, οι πιο αξιόλογες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (από 32,3% το 2000 σε 23% το 2010, ή μείωση κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Δανία (μείωση κατά 8%),  το Ηνωμένο Βασίλειο (μείωση κατά 7,7 %) και τη Σουηδία (μείωση κατά 6,9 %). Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν τα καρδιακά επεισόδια στη Λιθουανία (κατά 4,3%), την Τσεχική Δημοκρατία (κατά 4,2 %), την Ουγγαρία (κατά 3,3%) και την Κροατία (κατά 2,9%).

Μεγαλύτερη μείωση εγκεφαλικών στην Πορτογαλία

Αντίστοιχα πτωτική τάση ισχύει και για θανάτους από εγκεφαλικά επεισόδια. Η μεγαλύτερη πτώση του ποσοστού των εγκεφαλικών επεισοδίων από όλες τις αιτίες θανάτου μεταξύ των ετών 2000 και 2013 καταγράφηκε στην Πορτογαλία (από 19,8% σε 11,5%, ή -8,4 εκατοστιαίες μονάδες), μπροστά από την Εσθονία (-7,9 εκατοστιαίες μονάδες), την Τσεχική Δημοκρατία (-6,4 εκατοστιαίες μονάδες) , την Αυστρία (-5,0 ποσοστιαίες μονάδες) και το Λουξεμβούργο (-4,9 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μόνες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (1,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία (και οι δύο από 0,9 ποσοστιαίες μονάδες).