Υπηρεσία ανέλαβαν σήμερα οι επιλεγέντες για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, στην «Πολυκλινική» και στο «Οφθαλμιατρείο Αθηνών», αντίστοιχα.

Η ανάληψη των καθηκόντων έγινε σε εφαρμογή του Ν. 4368/2016 και μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων από το Δ.Σ. του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίες αναρτήθηκαν στο site του Νοσοκομείου και στη Διαύγεια, σήμερα 9-5-2016.