Μεταρρύθμιση η οποία στοχεύει στην προστασία του πληθυσμού, με κάλυψη αναγκών περίθαλψης με ποιοτικές υπηρεσίες και χωρίς καταστροφικές συνέπειες στα νοικοκυριά, προβλέπει η καθολική κάλυψη υγείας, που προωθεί ο Π.Ο.Υ. 

Εντούτοις, κάθε τέτοια μεταρρύθμιση δεν είναι εύκολη, ιδίως όταν, η αλλαγή γίνεται υπό συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών που επιβάλλουν τα μνημόνια, αλλά και από την ιδιαιτερότητα της χώρας μας, στην οποία, παρά τις στρεβλώσεις, λειτουργούσε και ακόμα λειτουργεί βαθιά τραυματισμένο, ένα σύστημα πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, που έχει διαμορφώσει τις συνήθειες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.

Τα παραπάνω τόνισαν ο Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υγείας και Δημόσιας Υγείας του ΠΟΥ Dr. Hans Kluge και ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος στις ομιλίες τους στη διημερίδα του Υπουργείου Υγείας και του ΠΟΥ για την ΠΦY.

Συγκεκριμένα, ο dr Hans Kluge, αναφέρθηκε στην καθολική κάλυψη υγείας, λέγοντας πως στόχος της είναι 
- η πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες καλής ποιότητας για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση και παρηγορητική φροντίδα
- η οικονομική προστασία, ώστε κανείς δεν θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες ή εξαθλίωση πληρώνοντας για τις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας
- ισότητα, με κάλυψη όλων.

Ο στόχος της καθολικής κάλυψης για την υγεία είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας ποιότητας που καλύπτουν τις ανάγκες τους, χωρίς η πληρωμή τους να τους εκθέτει σε οικονομικές δυσκολίες. Έτσι, διατηρεί την κάλυψη στις απαραίτητες υπηρεσίες, συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας

Η καλή υγεία επιτρέπει στους ενήλικες να παράγουν εισόδημα και τα παιδιά να μαθαίνουν, δίνοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες για να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

Η καθολική κάλυψη αποτελεί όχημα για την οικοδόμηση κοινωνικής αλληλεγγύης, εθνικής υπερηφάνειας και εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Η πορεία προς την καθολική κάλυψη υγείας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη το 2015-2020, στοχεύει σε μετασχηματισμό της παροχής υπηρεσιών υγείας που επιτρέπει στο υγειονομικό δυναμικό την καινοτομία σε φάρμακα και τεχνολογία, διαχείριση της καινοτομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, σημείωσε πως κάθε μεταρρύθμιση στην υγεία είναι μια περίπλοκη, σύνθετη και απαιτητική προσπάθεια.

Η δυσκολία και η απαιτητικότητα αυξάνονται όταν η αλλαγή αυτή γίνεται υπό συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών που επιβάλλουν τα μνημόνια, αλλά και από την ιδιαιτερότητα της χώρας μας, στην οποία, παρά τις στρεβλώσεις, λειτουργούσε και ακόμα λειτουργεί βαθιά τραυματισμένο, ένα σύστημα πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, που έχει διαμορφώσει τις συνήθειες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.

Η καθολική κάλυψη με έμφαση στην ΠΦΥ και η διασφάλιση της κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων με βάση το κοινωνικό συμφέρον, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Συνεπώς είναι αναγκαία μια διαλεκτική σύνθεση ανάμεσα στις μονάδες υγείας γειτονιάς και στις υπάρχουσες δομές ΠΕΔΥ, ανάμεσα στους οικογενειακούς-γενικούς γιατρούς και τους γιατρούς ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ανάμεσα στη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα και την ανάγκη αποφυγής άσκοπων επισκέψεων σε ειδικούς, ανάμεσα στο δημόσιο-κρατικό τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, ανάμεσα στην κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και την χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των επαγγελματιών υγείας, ανάμεσα στη δυνατότητα πρόσβασης για όλους στις νέες κατακτήσεις της ιατρικής τεχνολογίας και την ανάγκη για πρόσβαση όλων στα ιατρεία γειτονιάς με την ομάδα υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας.

Όλα αυτά με στόχευση την ενίσχυση του δημόσιου τομέα και την καθολική δωρεάν ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Καταλήγοντας, ο κ. Μπασκόζος τόνισε πως "Τίποτα δεν ξεκινά από το μηδέν, ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες χώρες όπως οι δικές μας, ο δρόμος όμως προς τις απαραίτητες αλλαγές δεν είναι πάντα στρωμένος με άνθη και η κατάκτηση της συναίνεσης και της ενεργητικής στήριξης της κοινωνίας και των λειτουργών της υγείας αποτελεί αναγκαίο όρο".