Μια νέου τύπου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία δεν θα αποτελεί περιορισμό πρόσβασης στις λοιπές υπηρεσίες υγείας, αντίθετα θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές αν υπάρχει λόγος περαιτέρω περίθαλψης, επιχειρεί το υπουργείο Υγείας για την επόμενη ... δεκαετία.

Μέχρι τότε και για την επόμενη διετία, μόνο τέσσερις αστικές περιοχές με περίπου 10.000 ασφαλισμένους θα δουν την επίδραση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ) (προηγούμενα ρεπορτάζ, εδώ  και εδώ) στην περίθαλψή τους, ενόσω οι λοιποί πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση των ήδη γνωστών σε αυτούς υπηρεσιών. Ο λόγος είναι να μην διαταραχθεί η σημερινή ισορροπία στην κάλυψη των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ήδη υπάρχουσας λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.

Στην επικείμενη μεταρρύθμιση αναφέρθηκε χθες κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της διημερίδας του υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου, Σταμάτης Βαρδαρός.

Η πιλοτική εφαρμογή που θα ξεκινήσει στο τέλος του έτους, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης της νέας δομής ως το 2020 και το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η στελέχωση των τοπικών μονάδων από διεπιστημονικές ομάδες που θα συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε ο ασθενής να καλύπτεται συνολικά.
"Δεν πρόκειται για αέναη μεταρρύθμιση", είπε ο κ. Βαρδαρός και έφερε ως παράδειγμα την Πορτογαλία που το σύστημά της αναπτύσσεται εδώ και μια 20ετία, καλύπτοντας το 50% του πληθυσμού.
Σε ότι αφορά τις διεπιστημονικές ομάδες δεν είναι γνωστό ακόμη αν θα προβλεφθεί η συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών ή ψυχολόγων, όπως επίσης είναι άγνωστο πώς θα καλυφθούν οι νέες μονάδες διοικητικά, καθώς είναι δύσκολη η πρόσληψή τους.

Τα επόμενα βήματα
Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαρό, για να επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χρειάζονται τα ακολουθα βήματα:

1.    Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για ΠΦΥ (roll-out plan). Σε συνεργασία με τον ΠΟΥ έχει ξεκινήσει η κατάρτιση του οδικού χάρτη των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της πιλοτικής φάσης του σχεδιασμού για την ΠΦΥ.
2.    Εφαρμογή επικοινωνικού σχεδιασμού για την ΠΦΥ
3.    Έναρξη διαδικασίας ακατανομής προσωπικού σε συνεργασία με τις ΥΠΕ, το υπουργείο Εργασίας
4.    Έναρξη διαδικασιών μεταφοράς διοικητικού προσωπικού από το ΙΚΑ
5.    Εργαστηριακά - μελέτη συγκεντροποίησης από ΥΠΕ & ΔΠΦΥ: Μέσα στο Μάιο συστήνεται ομάδα εργασίας που θα καταθέσει το σχετικό πόρισμα
6.    Έναρξη διαδικασιών για μεταφορά σε ιδιόκτητα κτίρια, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων (έχει ήδη ξεκινήσει)
7.    Δημιουργία «άτυπου» ΚΕΣΥΠΕ ΠΦΥ: Το ΚΕΣΥΠΕ ΠΦΥ (τηλε)συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων των δομών της ΠΦΥ καθώς και για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης
8.    Κατάρτιση οργανισμών ΥΠΕ: Βρίσκονται σε προχωρημένο σημείο οι συζητήσεις με τις αρμόδιες διευθύνσεις
9.    Έναρξη λειτουργίας ομάδας υλοποίησης ΠΦΥ: Από τον Φεβρουάριο του 2016 συστάθηκε και λειτουργεί η Γενική Γραμματεία του ΥΥ για την ΠΦΥ
10.    Εφαρμογή σχεδίου τομεοποίησης (έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων): Έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή του ν.4238/2014

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, σύμφωνα με τον κ. Βαρδαρός, μένει να γίνουν και τα εξής:
11.    Κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης: Αντικείμενα των δράσεων επιμόρφωσης θα είναι η στοχοθεσία και η διακυβέρνηση της νέας ΠΦΥ, τα πακέτα παροχής υπηρεσιών από τις μονάδες, η εξωστρεφής λειτουργία τους (αγωγή κοινότητας), η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις μονάδες, κ.α.
12.    Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού και ωραρίων δομών ΠΦΥ: Επίλυση του ζητήματος με το υπό επεξεργασία Ν/Σ
13.    Κατάθεση Νομοσχεδίου: Η σύνταξη του Ν/Σ έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες και αναμένεται η ολοκλήρωσή της εντός του επόμενου διμήνου
14.    Πρόσληψη προσωπικού για την πιλοτική εφαρμογή: Έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανάγκη πρόσληψης 364 επαγγελματιών για τις ανάγκες των νέων δομών. Έχει ήδη αποσταλεί το επίσημο αίτημα
15.    Εισαγωγή ειδικότητας οικογενειακού γιατρού στα προγράμματα των πανεπιστημιακών σχολών: Η δημιουργία ειδικότητας οικογενειακού γιατρού είναι κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της μεταρρύθμισης. Έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με το ΚΕΣΥ
16.    Έναρξη Λειτουργίας Δομών Πιλοτικής Εφαρμογής: Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, μέχρι το τέλος του 2016 επιδιώκουμε τη λειτουργία 24 νέων μονάδων ΠΦΥ – ΤοΜΥ και την ενίσχυση 4 Μονάδων Αναφοράς – Κέντρων Υγείας (Κάλυψη 5% του συνολικού πληθυσμού). 
17.    Έναρξη Αξιολόγησης Λειτουργίας Πιλοτικών Δομών: Οι νέες δομές θα αξιολογούνται από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους βάσει των τιθέμενων στόχων (βελτίωση υγείας πληθυσμού ευθύνης, βελτίωση δεικτών, επίτευξη παροχής πακέτου υπηρεσιών, μείωση ανάγκης σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες, μείωση ροών προς τις δευτεροβάθμιες δομές κλπ.).