Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη θεραπεία της ΧΑΠ και η πνευμονία είναι μια συνηθισμένη παρενέργεια αυτής της θεραπείας.

Η ανασκόπηση της ΕΜΑ επιβεβαίωσε τον κίνδυνο πνευμονίας με αυτά τα φάρμακα, που είναι, μάλιστα, αρκετά συχνός - μπορεί να επηρεάσει από 1 έως 10 στους 100 ασθενείς με ΧΑΠ, που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα. Από την ανασκόπηση δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών αναφορικά με τον κίνδυνο πνευμονίας. Συνολικά τα οφέλη των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών φαρμάκων στη θεραπεία της ΧΑΠ συνεχίζουν να υπερτερούν των κινδύνων από τη χρήση τους και δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα. Οι ασθενείς με ΧΑΠ και οι γιατροί τους θα πρέπει, ωστόσο, να είναι σε εγρήγορση για σημεία και συμπτώματα της πνευμονίας, έχοντας κατά νου ότι τα κλινικά χαρακτηριστικά της πνευμονίας συμπίπτουν με εκείνα της επιδείνωσης (παρόξυνσης) της υποκείμενης νόσου.

Η ανασκόπηση διενεργήθηκε από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης - Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), η οποία συνέστησε ότι οι πληροφορίες του προϊόντος για τα φάρμακα αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση τους. Οι συστάσεις της PRAC εστάλησαν στην Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP), η οποία υιοθέτησε την παρούσα γνωμοδότηση του Οργανισμού.

Πληροφορίες για τους ασθενείς

Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή αυξάνουν τον κίνδυνο πνευμονίας (λοιμώξεις των πνευμόνων) σε ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα για τη χρόνια ασθένεια ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια).

Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή μειώνουν τη φλεγμονή και το οίδημα στους πνεύμονες και έτσι βοηθούν την αναπνοή σε ασθενείς με ΧΑΠ. Στην ΕΕ τα διαθέσιμα προϊόντα περιλαμβάνουν τις δραστικές ουσίες beclomethasone, budesonide, flunisolide, fluticasone furoate or fluticasone propionate.

Ο EMA πραγματοποίησε την ανασκόπηση του κινδύνου πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ που χρησιμοποιούν εισπνεόμενα κορτικοστερεοειδή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος αυτός ισχύει για όλα τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας. Τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τυχόν διαφορές σε επίπεδο κινδύνου μεταξύ των προϊόντων.

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους εάν αρχίσουν να έχουν συμπτώματα που υποδηλώνουν ότι αναπτύσσουν πνευμονία, έτσι ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι σαν αυτά της παρόξυνσης (ένα επεισόδιο επιδείνωσης της ΧΑΠ) και περιλαμβάνουν πυρετό ή ρίγη, αυξημένες ποσότητες βλέννας (φλέγματος) ή μια αλλαγή στο χρώμα της, ή επιδείνωση του βήχα ή δυσκολίες στην αναπνοή.

Οι ασθενείς που έχουν οποιεσδήποτε ανησυχίες πρέπει να τις συζητούν με το γιατρό τους ή άλλο επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης. Δεν θα πρέπει να σταματούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή εισπνοής τους ή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούν χωρίς να συμβουλευθούν το θεράποντα ιατρό τους.

Πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση για την πιθανή ανάπτυξη πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ, καθώς τα κλινικά χαρακτηριστικά των εν λόγω λοιμώξεων συμπίπτουν με τα συμπτώματα των παροξύνσεων της ΧΑΠ.

Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να αναφέρουν τυχόν αυξημένες δυσκολίες στην αναπνοή ή άλλα συμπτώματα που υποδηλώνουν λοίμωξη.