Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη θα ανακηρυχθεί το Αρεταίειο, αύριο Πέμπτη 12 Μαίου, σε ειδική τελετή παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζος και της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF κ. Σ. Τζιτζίκου.

Στο πλαίσιο αυτό ο θα απονείμουν τον τίτλο του  «Φιλικού προς τα Βρέφη Νοσοκομείου» στο Aρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Μικρό Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 11 π.μ.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, "η προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού αποτελεί διαχρονικά σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου Yγείας. Το δικαίωμα των γονέων και των παιδιών να ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα του φυσικού θηλασμού  και να υποστηρίζονται σε αυτόν είναι  αναγνωρισμένο από την Πολιτεία μας ανθρώπινο δικαίωμα (άρθρο 24 του Ν. 2101/ 92 ΦΕΚ τ. Α΄ 192 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του Παιδιού»).

Επίσης, η χώρα μας συμμετέχει στις διεθνείς δράσεις προώθησης του μητρικού θηλασμού, και ειδικότερα στην  πρωτοβουλία του «Φιλικού για το Βρέφος Νοσοκομείου» (Baby-friendlyHospital) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF, η οποία περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη Innocenti για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού, στην Αναθεωρημένη Διακήρυξη Innocenti 2005 και την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατροφή του Βρέφους,  και του μικρού Παιδιού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF.

Η αξιολόγηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειο» προκειμένου να αναγνωρισθεί ως «Φιλικό για το Βρέφος» ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο της υλοποίησης της Οριζόντιας Πράξης «Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού» (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013)".