Αύξηση στο φόρτο εργασίας των νοσηλευτών κατά έναν ασθενή αυξάνει κατά 7% την πιθανότητα ενός ενδονοσοκομειακού θανάτου εντός 30 ημερών από την εισαγωγή. Από την άλλη, κάθε αύξηση των νοσηλευτών με πτυχίο τριετούς εκπαίδευσης κατά 10%, συσχετίζεται με μείωση των ενδονοσοκομειακών θανάτων κατά 7%. Οι διαπιστώσεις αυτές εννοούν ότι ασθενείς σε νοσοκομεία όπου το 60% των νοσηλευτών έχουν πτυχίο και φροντίζουνμέχρι έξι ασθενείς ο καθένας, θα έχουν σχεδόν 30% χαμηλότερη θνησιμότητα από ό, τι ασθενείς σε νοσοκομεία όπου μόνο το 30% των νοσηλευτών έχει πτυχίο πανεπιστημίου και φροντίζουν κατά μέσο όρο οκτώ ασθενείς ο καθένας.

Τα παραπάνω διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet και συμπεριέλαβε στοιχεία από 422.730 ασθενείς 50 ετών και πάνω, που υποβλήθηκαν σε κοινές χειρουργικές επεμβάσεις σε 300 νοσοκομεία, με 26.516 νοσηλευτές, σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο περιορισμός των δαπανών για την υγεία αποτελεί σημαντικό στόχο στην Ευρώπη, παρά τις ανησυχίες για αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Τα Νοσοκομεία αποτελούν στόχο μείωσης των δαπανών. Μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας έχουν μετατοπίσει πόρους σε πρωτοβάθμιες δομές της κοινότητας, ενώ μειώνεται η παραμονή στο νοσοκομείο και οι κλίνες των νοσοκομείων, οδηγώνετας σε αύξηση της εντατικής φροντίδας για τους νοσηλευόμενους. Ο πιθανός συνδυασμός λιγότερο εκπαιδευμένου προσωπικού σε νοσοκομεία και η εντατική παρέμβαση στους ασθενείς, εγείρει ανησυχίες για την ποιότητα της περίθαλψης, η οποία θα μπορούσε να επιδεινωθεί. 

Η Νοσηλευτική είναι ο λεγόμενος "μαλακός στόχος", διότι η εξοικονόμηση μπορεί να γίνει γρήγορα από τη μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Αντίστοιχα όμως, ανεπαρκής νοσοκομειακή στελέχωση, έφερε επίμονα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. 

'Ετσι οι περικοπές προσωπικού στα νοσοκομεία, για εξοικονόμηση πόρων διαπιστώνεται ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση των ασθενών. Μια αυξημένη έμφαση στην εκπαίδευση των νοσηλευτών, θα μπορούσε να μειώσει τους θανάτους μπορούν να προληφθούν νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο μέσος όρος νοσηλευτών με πτυχίο στο Βέλγιο είναι 55%, στην Αγγλία 28%,  Φινλανδία 50%, Ιρλανδία 58%, Ολλανδία 31%, Νορβηγία και Ισπανία 100%, Σουηδία 54% και Ελβετία 10%.