Τη διαβεβαίωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για αποπληρωμή των παρόχων υπηρεσιών υγείας του οργανισμού εντός Μαΐου για το μήνα Ιανουάριο, στο 100% των εκκαθαριζομένων δαπανών, μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (5% των δαπανών), ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχ. Βλασταράκος στα μέλη του Δ.Σ. του ΠΙΣ στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.

Ο κ. Βλασταράκος, σημείωσε πως ο πρόεδρος του Οργανισμού τον διαβεβαίωση επίσης, ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να πληρωθούν γρήγορα οι επόμενοι μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, ο οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τον Οργανισμό από εισφορές ασθενείας φθάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους φθάνουν το 1,7 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει το πρόβλημα καταβολής των εισφορών από τα Ταμεία προς τον Οργανισμό, προκειμένου να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ και την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης, συνεχίζει τη λειτουργία της με τις αντίστοιχες ομάδες του ΕΟΠΥΥ, για να δημιουργηθούν συμβάσεις που θα στηρίζονται στη βάση της ισοτιμίας, της νομιμότητας, της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ στα όρια των οριζομένων προθεσμιών στο 100% των παροχών. 

Συνάντηση με τον υπουργό
Ο κ. Βλασταράκος ενημέρωσε επίσης για τη συνάντηση που είχαν ο ίδιος, ο γενικός γραμματάς Δημήτρης Βαρνάβας και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματα του ιατρικού σώματος.
Συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής θέματα: 

Ιατρική Νομοθεσία. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των ιατρών ότι η σύγχρονη Ιατρική Νομοθεσία, όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις, θα προωθηθεί στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου μαζί με το Νομοσχέδιο για την Π.Φ.Υ., το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. 

Εξαίρεση παλαιών ιατρείων και εργαστηρίων. Οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ζήτησαν την εξαίρεση ιατρείων και εργαστηρίων που έχουν αδειοδοτηθεί προ της θεσμοθέτησης του Π.Δ. 84/2001. 

Υπηρεσία υπαίθρου. Ζητήθηκε η εφαρμογή του Νόμου για την ταυτόχρονη υπηρεσία υπαίθρου με την υπηρεσία στρατευσίμων ιατρών, οι οποίοι πλεονάζουν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Επίσης, οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ζήτησαν τη διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης, στην οποία αναφέρεται ότι ο ειδικευόμενος ιατρός, κατά την ειδίκευσή του στα Νοσοκομεία της χώρας, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση εγγραφής από Ιατρικό Σύλλογο. Το ορθό είναι να αναγράφεται από τον «οικείο Ιατρικό Σύλλογο», όπως υπήρχε και στο παρελθόν, για να μην δημιουργούνται προβλήματα. 

Ο Υπουργός Υγείας ήταν δεκτικός στα αιτήματα του Π.Ι.Σ

Ασφαλιστικό 

Την αντίθεση του Π.Ι.Σ. στον νέο νόμο για το ασφαλιστικό, το οποίο έχει φορολογικό χαρακτήρα, επανέλαβε ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχάλης Βλασταράκος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Προεδρείο να συνεχίσει τους αγώνες ενάντια στις διατάξεις του νόμου. Επίσης, αποφάσισε να προσβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις εφαρμοστικές διατάξεις, οι οποίες θα αφορούν το Ταμείο των Υγειονομικών. Σε συνεργασία με τους άλλους Υγειονομικούς Φορείς, το Προεδρείο του Π.Ι.Σ. θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας Επαγγελματικού Ταμείου, με πυρήνα τον Τομέα Πρόνοιας και της Στέγης Υγειονομικών. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επαναλαμβάνει ότι προσπαθεί σε καθημερινή βάση να προωθήσει δίκαια αιτήματα των υγειονομικών με ψυχραιμία, υπομονή, αλλά και διατυπώνοντας την αντίθεσή του με επιχειρήματα όποτε αυτό απαιτείται. Ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Υγείας, θα συνεχίσει τον αγώνα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και των ιατρών, μακριά από σκοπιμότητες.