Οι λοιμώξεις από τον ιό HPV είναι συχνές και ευθύνονται για όλα σχεδόν τα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου, αλλά μόνον οι γυναίκες με λοίμωξη HPV που επιμένει και οι γυναίκες που έχουν αναπτύξει προκαρκινική τραχηλική νόσο υψηλού βαθμού θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία. Η νέα κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS αναπτύχθηκε ώστε να διαχωριστούν οι ασθενείς που είναι υποψήφιες για καρκίνο στον τράχηλο, από εκείνες που έχουν παροδική λοίμωξη.

Η Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana), μέλος του ομίλου Roche, ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημοσίευση νεότερων αποτελεσμάτων από τη μελέτη Primary ASC-US LSIL Marker Study (PALMS), στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Cancer Cytopathology». Η μελέτη PALMS, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 27.000 γυναίκες σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, αποσκοπούσε στην αξιολόγηση των διαγνωστικών επιδόσεων της εξέτασης CINtec® PLUS ως προς την ανίχνευση προκαρκινικής τραχηλικής νόσου, σε σύγκριση με την εξέταση HPV και με πιο παραδοσιακές μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως είναι το Pap test.

Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS παρουσιάζει μεγαλύτερη συνολική αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με την εξέταση HC2 HPV ως προς την αναγνώριση των γυναικών με προκαρκινικές αλλοιώσεις. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι εάν η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS εφαρμοστεί ως εξέταση διαλογής, στο πλαίσιο ενός προγράμματος κυτταρολογικού προσυμπτωματικού ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της υπερθεραπείας των γυναικών, που εξετάζονται για την παρουσία τραχηλικής νόσου.

Η Δρ Christine Bergeron του Laboratoire Cerba στο Cergy-Pontoise της Γαλλίας, ερευνήτρια στη μελέτη PALMS και συγγραφέας της δημοσιευμένης εργασίας, αναφέρει: «Τα τελευταία αυτά αποτελέσματα της PALMS επιβεβαιώνουν στοιχεία από προηγούμενες μελέτες, τα οποία δείχνουν ότι η ενσωμάτωση της κυτταρολογικής εξέτασης CINtec® PLUS στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μπορεί να προσφέρει ουσιαστικό όφελος σε κλινικούς ιατρούς και σε ασθενείς. Ως εξέταση διαλογής σε περίπτωση παθολογικών αποτελεσμάτων στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου, η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στη διάκριση των γυναικών, που θα ωφεληθούν περισσότερο από την άμεση παραπομπή για κολποσκόπηση και διαγνωστικό επανέλεγχο, από τις γυναίκες που μπορούν να παρακολουθηθούν με λιγότερο επεμβατικές μεθόδους».

Ο Tim Himes, υπεύθυνος της προϊοντικής γραμμής CINtec® και τις προκαλούμενες από τον HPV νόσους, επισημαίνει: «Τα αποτελέσματα της PALMS συμφωνούν με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από πολλές άλλες δημοσιευμένες μελέτες. Καθώς αρχίζουν να εφαρμόζονται πρωταρχικοί προσυμπτωματικοί έλεγχοι για τον HPV σε πολλές χώρες, η ανάγκη για μια βελτιωμένη εξέταση διαλογής θα αυξηθεί σημαντικά. Γι' αυτόν τον λόγο, χαιρόμαστε πολύ για το γεγονός ότι η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS εμφανίζει σταθερά υψηλές επιδόσεις, όταν χρησιμοποιείται για σκοπούς διαλογής. Καθώς ξεπερνά τις γνωστές αδυναμίες της κυτταρολογικής μεθόδου Παπανικολάου, η εξέταση αυτή είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα οφέλη στις γυναίκες, τους γιατρούς και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλον τον κόσμο».