Εθνική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών, για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις αναγκαίες θεραπείες, χωρίς περαιτέρω μείωση των σχετικών δαπανών, καθώς η χώρα μας ήδη βρίσκεται πολύ χαμηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου στη φαρμακευτική δαπάνη.

Αυτό τόνισαν από κοινού οι εκπρόσωπου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κατά τη διάρκεια συνάντησής τους με διακομματική ομάδα Ελλήνων ευρωβουλευτών, την περασμένη Παρασκευή 13 Μαϊου.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και η αναπτυξιακή συμβολή του κλάδου του φαρμάκου στην ελληνική οικονομία.

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ και της ΠΕΦ παρουσίασαν αναλυτικά:

  • τις δραματικές επιπτώσεις που επιφέρει στους Έλληνες ασθενείς η οικονομική και η κοινωνική κρίση και την ανάγκη άμβλυνσής τους,
  • τις προτάσεις των φαρμακευτικών εταιριών για την αξιολόγηση και διείσδυση καινοτόμων θεραπειών και την ισχυρότερη πολιτική προώθησης των γενοσήμων, ώστε να προσφέρουν καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες στους Έλληνες ασθενείς και να μειώσουν δραστικά τις συνολικότερες δαπάνες υγείας,ιδιαίτερα στον τομέα των νοσοκομειακών δαπανών.

Επιπλέον, αναδείχθηκε η συμβολή του φαρμακευτικού κλάδου στην ελληνική οικονομία αλλά και οι δυνατότητές του να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υπό την προϋπόθεση της υιοθέτησης μεταρρυθμιστικών πολιτικών, σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος και φιλικού επενδυτικού πλαισίου. 

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ζήτησαν αναλυτική ενημέρωση για όλα τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν και προσφέρθηκαν να αναδείξουν τις θέσεις του κλάδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βασικό στόχο την προστασία των Ελλήνων ασθενών αλλά και την υιοθέτηση ευνοϊκών αναπτυξιακών πολιτικών.