Ειδοποιητήρια για συμψηφισμούς δέχονται σταδιακά οι ιδιωτικές κλινικές, όσο προχωρούν οι έλεγχοι των τιμολογίων τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Οργανισμός προσπαθεί μέσω των δειγματοληπτικών ελέγχων που θεσμοθετήθηκαν και νομοθετικά, να "κλείσει" λογιστικά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν από το 2012 μέχρι σήμερα, έστω κι αν το 2013 -και πιθανότατα και το 2014 σύμφωνα με ορισμένες πηγές- θα πρέπει να ελεγχθούν τελικά από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες που είχαν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Σύμφωνα με παράγοντες του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), τουλάχιστον για το 2013 δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό του clawback αν δεν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, δεν συζητηθούν οι ενστάσεις και δεν βγουν οι τελικές αποφάσεις για κάθε έναν πάροχο.

Μέχρι τότε όμως, αυτό που μπορεί να κάνει ο ΕΟΠΥΥ είναι να προχωρεί σε συμψηφισμούς, ακόμη και για οφειλές που μένουν από το 2012 (οφείλεται ακόμη το 10% για το οποίο απαιτείται εκκαθάριση και έλεγχος, ενώ υπενθυμίζουμε ότι το clawback εφαρμόστηκε από την επόμενη χρονιά). Για τα επόμενα χρόνια, οφείλονται στις κλινικές το 10% συν οι νοσηλείες ασφαλισμένων του οργανισμού πέντε μηνών, ποσά τα οποία δεν έχουν καταβληθεί γιατί παρακρατήθηκαν έναντι της καταβολής του clawback.

H ...πρακτική των συμψηφισμών, εφαρμόζεται συχνά από τον ΕΟΠΥΥ, δεδομένης της έλλειψης ρευστότητας και των μειωμένων εσόδων του, εξαιτίας της μη καταβολής των εισφορών ασθενείας από τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν ως αποτέλεσμα τις σημαντικές καθυστερήσεις των πληρωμών του οργανισμού προς τους παρόχους του.

Το αποτέλεσμα είναι να εκτιμώνται οι οφειλές των παρόχων του οργανισμού από τις υποχρεωτικές επιστροφές clawback, σχεδόν στο ύψος των απαιτήσεών τους, ανεβάζοντας την ποσοστιαία επιστροφή περίπου στο 25% του τζίρου τους, σύμφωνα με κάποιες περιπτώσεις.

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών έχουν χαρακτηρίσει το μέτρο άδικο, διότι με τις υπάρχουσες συμβάσεις, οι πάροχοι δεν γνωρίζουν πότε έχει ξεπεραστεί το πλαφόν τους. Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να καλύπτουν τους ασφαλισμένους που επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα αντί του δημοσίου και στο τέλος η εξόφληση από τον ΕΟΠΥΥ περιορίζεται στους μισούς μήνες της χρονιάς.

Το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο έντονης διαπραγμάτευσης τον τελευταίο καιρό που εντείνονται οι συζητήσεις για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό, καθώς οι ήδη υπάρχουσες λήγουν στο τέλος Ιουνίου.

Αντίστοιχα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το θέμα των ελέγχων των τιμολογίων για το 2016, βάσει του νέου συστήματος που έχει επιλεγεί, με τον δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% κατ΄ αρχήν και εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις, τότε η δειγματοληψία επεκτείνεται στο 10% των τιμολογίων που έχουν υποβληθεί.