Σε πλήρη άρση της απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών που είχε αποφασίσει στις 14 Απριλίου, προχώρησε ο ΕΟΦ.

Στη σημερινή απόφαση της προέδρου του Οργανισμού καθ. Κατ. Αντωνίου, επισημαίνεται ότι "οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου καθώς και οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων.

Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων".

Υπενθυμίζουμε ότι η νέα απόφαση αίρει την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών στα φάρμακα clexane, crestor, eliquis, keppra, lyrica, novomix, novorapid, pradaxa, prolia, seretide diskus και tegretol, σε διάφορες μορφές τους.

Δείτε την απόφαση, εδώ.