Οι νέες τιμές φαρμάκων που προέκυψαν ύστερα και από τη διαβούλευση των φαρμακευτικών εταιριών με τις υπηρεσίες του ΕΟΦ, αναρτήθηκαν σήμερα 23 Μαΐου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ενόψει του αυριανού Eurogroup.

Πρόκειται για την πρόταση του ΕΟΦ προς το υπουργείο Υγείας σε ότι αφορά την μνημονιακή υποχρέωση της χώρας για γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, δύο φορές ετησίως (ανά εξάμηνο).

Οι νέες τιμές έχουν υπολογιστεί βάσει της τελευταίας αγορανομικής διάταξης, και περιλαμβάνουν τις περισσότερες από τις διορθώσεις που είχαν ζητηθεί από τις φαρμακευτικές κατά τη διαβούλευση μετά το Πάσχα.

Οι μειώσεις τιμών που θα προκύψουν, εκτιμώνται ότι μεσοσταθμικά θα κινηθούν στο 3,5-5%, ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει μείωση τιμής μεγαλύτερη του 15%, από τον "κόφτη" που καθιερώθηκε. Επίσης, ελάχιστη τιμή προστασίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους, είναι τα 9 ευρώ για τα πρωτότυπα και τα 5,5 ευρώ για τα γενόσημα.

Στα αναμενόμενα ... λάθη που αναπόφευκτα θα υπάρξουν και αυτή τη φορά, περιλαμβάνονται κάποια προβλήματα που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την κατηγορία ΦΠΑ 13% στην οποία είχαν ενταχθεί κάποια φάρμακα, ενώ έπρεπε να έχουν παραμείνει στο 6%.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σύγκλιση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση τιμολόγησης του ΕΟΦ για να προχωρήσει η έκδοση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων με απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

Οι τελικές προτεινόμενες  χονδρικές τιμές στα 9.522 φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.