Ο θεσμός του διαχειριστή περίπτωσης (case manager), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας σε ασθενείς με άνοια, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά.

Ο διαχειριστής περίπτωσης, εκτός από την πρώτη αξιολόγηση, τηρεί συχνή τηλεφωνική και φυσική επαφή με την οικογένεια, ώστε να ενημερώνεται για οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να προκύψει και είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων των υπηρεσιών του προγράμματος. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 121 αρχικές αξιολογήσεις από τους διαχειριστές περίπτωσης, 101 επισκέψεις από ψυχολόγο, 115 επισκέψεις από κοινωνικό λειτουργό, 89 εργοθεραπευτικές επισκέψεις, 105 επισκέψεις από οικογενειακούς βοηθούς, 16 επισκέψεις ψυχιάτρου και έχουν σταλεί 106 πακέτα επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία θα συνεχίσουν να αποστέλλονται κάθε 3 μήνες σε κάθε επωφελούμενη οικογένεια.

Το πρόγραμμα «160 plus» πραγματοποιείται από την Ψυχογηριατρική Εταιρία "Νέστωρ", με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) και εντάσσεται στη Δεύτερη Πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ενάντια στην Κρίση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα «160 plus» ή εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Νέστωρ" στο τηλέφωνο 2108235050.