Συνεχίζεται σήμερα η εργασία των μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, με στόχο να παραδώσουν στον Ανδρέα Ξανθό τις τελικές τιμές βάση των οποίων θα εκδοθεί το επικείμενο δελτίο. Η επιτροπή έτσι σε πολύ συντομότερο διάστημα έναντι της προηγούμενης φοράς, θα έχει ολοκληρώσει την λίστα που  ετοίμασε και ανάρτησε τη Δευτέρα ο ΕΟΦ προχωρώντας σε μια ολοκληρωμένη  εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας.

Όπως είναι γνωστό την τελική απόφαση και ευθύνη για τις τιμές έχει η ηγεσία του Υπουργείου και για το λόγο αυτό, η Επιτροπή  αναμένεται να παραδώσει λίστα στη οποία  θα περιέχονται και ειδικές επισημάνσεις για μερικές δεκάδες φάρμακα (λιγότερα από 100) . Αυτή η μικρότερη λίστα  θα περιέχει σκευάσματα που για διαφόρους λόγους κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις , παρά τις διαπιστώσεις για σφάλματα ειδικά  κατά τις πρώτες οριζόντιες μειώσεις δεν διορθώθηκαν. Επίσης και σκευάσματα με τιμή χαμηλότερη από τη πιο χαμηλή τιμή της Ε.Ε. ή με επιλογή λανθασμένων τιμών από το "καλάθι" των 3 χαμηλότερων, καθώς και φάρμακα σημαντικά για τη δημόσια υγεία, που κινδυνεύουν με απόσυρση. Επειδή πρόκειται βέβαια και για πρωτότυπα off patent σκευάσματα, οι τιμές αυτές επηρεάζουν και γενόσημα. 

Και κατά τη σημερινή συνεδρίαση η  Επιτροπή Τιμών θα εξετάσει μια σειρά από ενστάσεις και αιτήματα, παλαιότερα και νέα, με τα τελευταία να περιστρέφονται γύρω από ζητήματα που δεν κατάφεραν να επιλυθούν, βάσει του νέου νομικού πλαισίου. Στη χθεσινή 4ωρη συνεδρίαση η Επιτροπή έφθασε περίπου στα μισά της διαδικασίας, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, με τα μέλη να ζητούν επιπλέον στοιχεία από τον ΕΟΦ, προκειμένου να λάβουν τις τελικές αποφάσεις σήμερα. Τα περισσότερα εξ αυτών αφορούσαν στις τιμές που επιλέχθηκαν  για να υπολογιστεί ο μέσος όρος των 3 χαμηλοτέρων.
Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέραμε η τελική απόφαση ανήκε στον  Υπουργό Υγείας που θα κληθεί να αποφασίσει αν θα υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Τιμών, στο σύνολο ή μέρος της, ή θα επιλέξει την πρόταση του ΕΟΦ ως έχει.