Τα χρηματικά βραβεία, που σήμερα ανακοινώνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη αφορούν στους εξής τομείς: βασικές επιστήμες, βιο-επιστήμες, εφαρμοσμένες επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες.

Θα χορηγηθούν συνολικά τέσσερα χρηματικά βραβεία, ένα ανά επιστημονικό τομέα, και το ύψος του κάθε βραβείου θα είναι 10.000 ευρώ. Τα βραβεία θα δοθούν σε Έλληνες επιστήμονες κατά την ιθαγένεια ή το γένος, που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονες του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από τους οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν.

Προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2016.

Αναλυτικά η προκήρυξη για το θεσμό είναι διαθέσιμη εδώ