Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για μείωση του καπνίσματος ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας.

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος το υπουργείο αναγνώρισε ότι διαχρονικά οι προσπάθειες για αποτελεσματική και συνεπή αντικαπνιστική πολιτική δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία. Το συμπέρασμα από τις προηγούμενες εμπειρίες είναι ότι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα δεν επιδέχεται απλουστεύσεων αλλά απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία και διαλειτουργικότητα κυβερνητικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.

Με δεδομένα τα παραπάνω, σε μήνυμά του ο Γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος αναφέρθηκε στις δράσεις του υπουργείου οι οποίες περιλαβάνουν:
- ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/40/ΕΕ που αυστηροποιεί τον έλεγχο και την εποπτεία των καπνικών προϊόντων, εισάγει τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις  για την υγεία των καπνιστών και εισάγει νέο σύστημα  ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφάλειας των προϊόντων καπνού.
- υπογραφή και κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
- πρωτοβουλίες διυπουργικής συνεργασίας για αποτελεσματική εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και
- ένταξη των πολιτικών πρόληψης στο νέο μοντέλο οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εφαρμογή του οποίου έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και υλοποιεί σταδιακά το Υπουργείο Υγείας.