Άσκηση για δυνατούς λύτες είναι η τελευταία απόφαση με την οποία θα γίνεται τελικά ο έλεγχος στους παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ και η πληρωμή τους.

Το μοντέλο απαιτεί το σκανάρισμα όλων των τιμολογίων που θα υποβάλλονται στον οργανισμό και αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί (κάτι που έχει γίνει μέχρι στιγμής).

Μετά την επίπονη αυτή δουλειά, θα επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα 5% το οποίο θα ελέγχεται με μια διαδικασία που περιγράφεται (στρωματοποίηση)  και βάσει των ... προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί στα τιμολόγια αυτά, τότε θα γίνονται αναγωγές στο σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί και αιτείται ο πάροχος να πληρωθεί, και θα γίνονται οι ανάλογες περικοπές.

Επειδή όμως το δείγμα του 5% μπορεί να είναι πολύ μικρό, οι πληροφορίες τώρα λένε ότι οι υπηρεσίες θα μπορούν να κάνουν χρήση του 10% των τιμολογίων ή ακόμη και του 20%, χωρίς όμως αυτό να περιλαμβάνεται στην απόφαση που έχει εκδοθεί και ισχύει, με αποτέλεσμα να αφήνονται περιθώρια "διορθωτικών κινήσεων" από πλευράς υπουργείου Υγείας, προκειμένου να μην αδικηθούν οι πάροχοι.

Η νέα αυτή απόφαση, βρίσκει τους παρόχους όμως σε διαπραγματεύσεις για τις νέες συμβάσεις, τόσο σε ότι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, όσο και τις ιδιωτικές κλινικές.

Η πρόταση για τα διαγνωστικά κέντρα, προβλέπει μηδενική συμμετοχή στις εξετάσεις των ασθενών, για εκπτώσεις στις τιμές των εξετάσεων, πληρωμή των εξετάσεων με κάρτα για τον έλεγχο του χρόνου των συνταγών κλπ. Οι απαιτήσεις αυτές κάνουν τα διαγνωστικά κέντρα να μιλούν για εξοντωτικές απαιτήσεις, την στιγμή που οι τιμές είναι είτε καθηλωμένες από το 1990, είτε έχουν υποστεί μειώσεις το τελευταίο έτος.

Μάλιστα δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι δημιουργούνται έτσι συνθήκες μονοπωλιακής επικράτησης συγκεκριμένων αλυσίδων, στρέβλωσης της αγοράς και κλείσιμο των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων των γιατρών.

Από την άλλη πλευρά, σε ότι αφορά τις κλινικές, οι απαιτήσεις για δωρεάν νοσηλεία ξεκίνησαν από το 25% των κλινών, ανέβηκαν στο 40% της δυναμικότητας και τώρα επιστρέφουν στο 30%, όπου επετράπησαν οι ξεχωριστές αμοιβές των γιατρών και μειώθηκε το ποσοστό υπέρ των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο 0,5%. Παράλληλα, ζητείται η πληρωμή εντός 90 ημερών που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τελικά σε αποπληρωμή σε 120 ημέρες, τη στιγμή που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει εξόφληση εντός 60 ημερών.

Επίσης το αίτημα του ΕΟΠΥΥ ζητά να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής στις τιμές αποζημίωσης ενόσω διαρκεί η σύμβαση, χωρίς διαπραγμάτευση με τους παρόχους, επιτρέποντας έτσι μονομερή αλλαγή των όρων της σύμβασης.

Όλα τα θέματα παραμένουν ακόμη στο στάδιο της διαπραγμάτευσης και μένει να φανεί με ποιούς όρους τελικά θα κλείσουν οι συμφωνίες, καθώς στο τέλος του μηνός οι συμβάσεις λήγουν.