Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναγορεύθηκε χθες ο ομ. καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό Θέατρο Κορινθίων.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθ. Αθανάσιος Κατσής.
Ακολούθησε προσφώνηση από τον Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη, έπαινος για το έργο και την προσφορά του τιμωμένου από τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη «Η πολιτική και οικονομία της υγείας στο έργο του Ιωάννη Κυριόπουλου», ενώ η Πρόεδρος του Τμήματος,Καθηγήτρια Δέσποινα Καρακατσάνη διάβασε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Τον τιμώμενο ομ. καθηγητή, περιένδυσε με το επιτηβένιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος και ακολούθησε αντιφώνηση από τον κ. Κυριόπουλο,  με θέμα: «Το "μήλιον δίλημμα" στην εθνική πολιτική υγείας: καταναγκασμοί και υπερβάσεις».

Βιογραφικό
Ο Γιάννης Κυριόπουλος σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας στα Πανεπιστήμια Paris V και Paris VII. Από το 1985 είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει εκλεγεί τέσσερεις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 
Έχει διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. 
Έχει χρηματίσει μέλος σε διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. 
Υπήρξε Πρόεδρος της Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομιας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ). 
Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. 
Είναι συγγραφέας βιβλίων, συγγραμμάτων και μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε έγκριτα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμβάλει ως κύριος ή συνεργαζόμενος ερευνητής στην εκπόνηση ερευνών και μελετών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας. 
Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αξιολογητής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει δώσει διαλέξεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Επίσης έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και ξένα πανεπιστήμια.