Το σύνολο των οφειλομένων στους εργαζόμενους καθαριότητας του Δρομοκαϊτείου πιστώθηκε σήμερα στο λογαριασμό του νοσοκομείου, ώστε οι εργαζόμενοι να εξοφληθούν για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Αυτό ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υγείας με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων έξω από κτίριο του υπουργείου.
Υπενθυμίζοντας το "παράλληλο πρόγραμμα" και τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, επισημαίνεται πως έχει δοθεί η κατεύθυνση να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου. Έτσι, κάλεσε τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του νόμου υπογράφοντας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου απ’ ευθείας με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς.

Διευκρινιστικά, σημείωσε επίσης ότι:

•    Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
•    Είναι σαφής η βούληση του Υπουργείου Υγείας για ανανέωση των συμβάσεων μετά τη λήξη τους.
•    Οι εργαζόμενοι θα έχουν καλύτερους όρους εργασίας, όπως υψηλότερες ετήσιες αποδοχές, εμπρόθεσμη καταβολή μισθού, άδειες μητρότητας – ασθενείας κ.λ.π.
•    Φορέας ασφάλισης των εργαζόμενων θα είναι το ΙΚΑ.
•    Οι εργαζόμενοι άνω των 6 ωρών ημερησίως θα δικαιούνται Βαρέα – Ανθυγιεινά ένσημα.
•    Οι ώρες εργασίας και το πρόγραμμα των εργαζομένων θα προσδιορίζονται μέσω απ’ ευθείας συνεννόησης των ίδιων των εργαζομένων με τη Διοίκηση του Φορέα.
•    Το δημοσιονομικό όφελος από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών υπολογίζεται στο 30% της έως τώρα ετήσιας δαπάνης για το πρώτο έτος, ενώ αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη.