Δικτύο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ) και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας είναι ανάγκη να διαμορφωθεί, ώστε σε συνδυασμό με έναν προτυποποιημένο τρόπο ανταλλαγής δεδομένων να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Με κεντρικό θέμα το παραπάνω, συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορά, το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρoνικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ) στο Υπουργείο Υγείας, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζου.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθηνε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, και τονίστηκαν η σημασία της σωστής λειτουργίας του Συμβουλίου και οι προσδοκίες όλων στην εφαρμογή ενός νέου σχήματος Διακυβέρνησης στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας. Επίσης τονίστηκε ο συνεργατικός ρόλος του ΕΣΔΗΥ με την υπό διαμόρφωση Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, την οποία και έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση επισημάνθηκε ότι η δομή του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ) και το οργανωτικό σχήμα λειτουργίας του θα αποτελέσουν μέρος των εργασιών του Συμβουλίου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Αποφασίστηκε η δημιουργία τριών Ομάδων με τα ακόλουθα θέματα εργασίας, βάσει των προτεραιοτήτων που ετέθησαν από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου:
1)    Η αξιολόγηση και διαμόρφωση των πλαισίων λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της Χώρας μας (eHealth National Contact Point - NCP) ως κόμβου διεπαφής μας για τις υπηρεσίες αυτές, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η Ομάδα αυτή θα αναλάβει επίσης και την υπόδειξη του κατάλληλου Φορέα ή των κατάλληλων συνεργασιών μεταξύ Φορέων, για την απόδοση του ρόλου αυτού σε Εθνικό Επίπεδο. Συντονιστής της Ομάδας αυτής απεφασίσθη να είναι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 
2)    Η αξιολόγηση και διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στη Χώρα μας σε μια προσπάθεια προτυποποίησης και καθορισμού των αναγκών και των μηχανισμών διαλειτουργίας των συστημάτων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο. Συντονιστής της Ομάδας αυτής απεφασίσθη να είναι το HL7 Hellas. 
3)    Η αξιολόγηση και διαμόρφωση ενός ενοποιημένου και πιο εργονομικού κύκλου εργασιών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παραπομπής, Εκτέλεσής και Συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής τους, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών από πλευράς Επαγγελματία Υγείας (Ιατρός, Φαρμακοποιός, Πάροχος Εργαστηριακών Εξετάσεων) και διευκόλυνσης απόδοσης υπηρεσιών Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας προς τους Πολίτες. Συντονιστής της Ομάδας αυτής αποφασίστηκε να είναι η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Τέλος, αποφασίστηκε η επέκταση του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας (ΕΣΔΗΥ) και η συμμετοχή σε αυτό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και του Ινστιτούτου Φαρμακολογικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
Η επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου καθορίστηκε πριν από τα τέλη Ιουνίου του 2016.