Η διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας και σε κοινωνικές ανισότητες έχει πλέον αρχίσει να φαίνεται και στις τελευταίες μετρήσεις του ΟΟΣΑ, μέσω του Δείκτη Καλύτερης Ζωής για το 2016.

Από τις μετρήσεις του Οργανισμού, στους δείκτες για τη μείωση του εισοδήματος, την ανασφάλεια και τη μακροχρόνια ανεργία, κατέχουμε τα "σκήπτρα" των χειρότερων αποτελεσμάτων στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ.

Τώρα τελευταία όμως, αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και ζητήματα κοινωνικά, αφού οι πολίτες διαπιστώνουν πως, το 83,4% έχει κάποιον να υπολογίζει στους δύσκολους καιρούς, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος φτάνει το 88%.

Αντίστοιχα μειωμένη είναι και η εμπιστοσύνη στο "γείτονά" μας, αφού με άριστα το 10, η εμπιστοσύνη μας παίρνει 5,3 μόνο, οριακά "πάνω από τη βάση"...

Όσο για τα παιδιά, βλέπουν τις ανισότητες στο σχολείο, όπου τα παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν! Και ακολουθεί αντίστοιχα και το κοινωνικό τους επίπεδο, αφού μόνο το 44% των συμμαθητών τους είναι "καλά  και ευγενικά παιδιά".

Σύμφωνα με την έκθεση, από το 2009, οι συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους στην Ελλάδα έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. 

Το 2013, το μέσο νοικοκυριό είχε υποστεί μείωση στο καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα κατά 31,6% και οι μέσες αποδοχές μειώθηκαν κατά 15,6%. Τώρα, τόσο το διαθέσιμο εισόδημα, όσο και οι αποδοχές, βρίσκονται πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Στην Ελλάδα, η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας είναι από τα υψηλότερα του ΟΟΣΑ
Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 19,5%, μετά την αύξηση κατά 15,6 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2009 και 2014, και είναι σήμερα η μεγαλύτερη στον ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι 81,4 χρόνια και βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (79,9 χρόνια). 

Το 73,9% των Ελλήνων ενηλίκων θεωρούν την υγεία τους ως καλή ή καλύτερα από το καλή, όταν το ποσοστό αυτό είναι μόλις 68,9% στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο. 

Όσον αφορά τη στήριξη των κοινωνικών δικτύων,  κι εδώ η κρίση έχει αφήσει το "αποτύπωμά" της καθώς το 83,4% των ανθρώπων στην Ελλάδα έχει φίλους ή συγγενείς που μπορεί να υπολογίζει σε δύσκολους καιρούς, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που φθάνει το 88%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η εμπιστοσύνη σε άλλους ανθρώπους που αποτελεί σημαντικό συστατικό του κοινωνικού κεφαλαίου. Στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη σε άλλες βρίσκεται κάτω από το μέσο επίπεδο των Ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ. Στην κλίμακα από 0 ( "που δεν εμπιστεύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο '') έως 10 ( '' οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εμπιστευθούν ''), η μέση βαθμολογία που δίδεται από το Έλληνες είναι 5,3, όταν ο μέσος όρος στις Ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 5,8!

Η ικανοποίηση από τη ζωή στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ.

Η ζωή για τα παιδιά

 Παρέχοντας στα παιδιά μια καλή αρχή στη ζωή είναι σημαντική για την ευημερία τους τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον. 

Οι περιορισμοί στην υλική ευημερία των παιδιών στην Ελλάδα, αντικατοπτρίζουν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Η παιδική φτώχεια είναι υψηλή. Το 20,4% των παιδιών  ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο από το μισό του ελληνικού μέσου εισοδήματος. Επιπλέον, το 32,3% των παιδιών ζουν σε σπίτια με κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στον ΟΟΣΑ
Το ποσοστό των χαμηλού βάρους παιδιών κατά τη γέννηση στην Ελλάδα είναι επίσης το υψηλότερο στον ΟΟΣΑ

Ωστόσο, μόνο το 6,4% των Ελληνόπουλων χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως μέτρια ή κακή σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι  13,6%. 

Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών εφήβων στον ΟΟΣΑ

Οι δεξιότητες ανάγνωσης των Ελλήνων μαθητών βρίσκονται πολύ κάτω από το μέσο επίπεδο του ΟΟΣΑ. Μόνο το 44% των Ελλήνων μαθητών συμφωνούν ότι οι περισσότεροι από τους συμμαθητές τους είναι ευγενικοί και εξυπηρετικοί, το χαμηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών παιδιών στον ΟΟΣΑ και το μέσο ικανοποίησης από τη ζωή των παιδιών βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Ανισότητες στην παιδική ευημερία 

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην ευημερία των παιδιών. 

Τα παιδιά από πλουσιότερες οικογένειες απολαμβάνουν τόσο καλύτερες συνθηκες διαβίωσης από υλικής πλευράς, όσο και υψηλότερη ποιότητα ζωής, κατά μέσο όρο. 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές εκπαιδευτικής στέρησης μεταξύ παιδιών από υψηλό και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Αντίθετα, υπάρχει μια σχετικά μικρή διαφορά στην αυτο-αντίληψη της κατάστασης της υγείας.