Η θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού και ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης που θα διευκολύνει την δυνατότητα κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., θα απασχολήσει μεταξύ άλλων την 46η Γενική Συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European Association of Hospital Pharmacists- EAHP), που πραγματοποιείται στην Πράγα στις 9-12 Ιουνίου.

Άλλα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν είναι:
•    Η πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες ασθένειες στη φαρμακευτική θεραπεία τους,
•    Το πρόβλημα της μικροβιακής αντίστασης στα αντιβιοτικά
•    Το Πανευρωπαϊκό πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων,
•    Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία του ασθενή από ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Στη ετήσια Γενική Συνέλευση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν την άσκηση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής και επηρεάζουν τις φαρμακευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η EAHP εκπροσωπεί περίπου 18.000 Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς από 34 Χώρες της Ευρώπης. Η χώρα μας εκπροσωπείται στη ΓΣ από την πρόεδρο της ΠΕΦΝΙ κ. Δέσποινα Μακριδάκη και το μέλος του ΔΣ κ. Μαρίνο Πετρόγγονα.

Βασική μέριμνα της EAHP είναι η ασφάλεια του ασθενή και για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει αναπτύξει πολλές δράσεις, με βασικότερη την προώθηση της Πανευρωπαϊκής Διακήρυξης για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, που στοχεύει να αναπτύξει τον τρόπο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής προς όφελος του ασθενή 

Η ΠΕΦΝΙ αποτελεί ενεργό μέλος της ΕΑΗΡ και συμμετέχει με εκπροσώπους της σε όλες τις δράσεις που οργανώνονται και πραγματοποιούνται με στόχο την βελτίωση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής στην Ελλάδα.