Επισπεύδονται οι διαδικασίες πρόσληψης επικουρικών γιατρών με νεώτερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού για τον κατάλογο των επικουρικών γιατρών που τηρείται στο υπουργείο Υγείας.

Οι γιατροί που δεν κατέθεσαν προτίμηση για την τοποθέτησή τους ως τις 7 Ιουλίου, πρέπει μέχρι τις 14 Αυγούστου, να  δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι επιθυμούν να παραμείνουν στον κατάλογο επικουρικών ιατρών και να τοποθετηθούν οπουδήποτε σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Όσοι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν καταθέσουν την υπεύθυνη δήλωση παραμονής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών, διαγράφονται αυτοδικαίως
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας (Γενικό Πρωτόκολλο- Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων-Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφοράς, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής 14/8/2015.

Επίσης με την ίδια απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, προβλέπεται ότι  «ο επικουρικός ιατρός οφείλει να παρουσιαστεί στο φορέα που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της απόφασης τοποθέτησής του» και όχι εντός 15 ημερών όπως προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη σχετική απόφαση.

1100 προσλήψεις

Σημειώνεται ότι προχθές οι υπουργοί Υγείας ΓΙ. Κουρουμπλής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χρ. Βερναρδάκης σε συνάντησή τους, αποφάσισαν να ολοκληρωθούν 1.100 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Υγεία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Οι προσλήψεις αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτές και γιατρούς και έχουν τεθεί ως βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για τις προσλήψεις στο Δημόσιο τα έτη 2015 και 2016.