Τη συνεργασία τους επεκτείνουν και ενισχύουν οι Όμιλοι Ιασώ και Interamerican, εντάσσοντας στα ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια της ασφαλιστικής και το Ιασώ General, τη Γενική Κλινική του Ομίλου Ιασώ, με στόχο την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ασφαλισμένους της Interamerican

H συνεργασία αφορά στην αντιμετώπιση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας και καλύπτονται με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και στην παροχή επιπλέον προνομίων, για όλα τα προγράμματα ασφάλισης υγείας που παρέχει η εταιρεία. 

Η συμφωνία, που απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από κάθε εμπλοκή του οικονομική ή γραφειοκρατική στη διαχείριση της νοσηλείας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες των ασφαλισμένων στην Αττική και συμπληρώνει την ήδη πετυχημένη συνεργασία της Interamerican με το Ιασώ και το Ιασώ Παίδων στο Μαρούσι καθώς και το Ιασώ Θεσσαλίας στην Κεντρική Ελλάδα.