Η πρόσληψη 36 ατόμων επικουρικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», για τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας (Κ.Η.Ν.) «Νίκος Κούρκουλος», εγκρίθηκε σήμερα με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

  • 15 Τ.Ε. Νοσηλευτικής
  • 3 Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 2 Τ.Ε. Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
  • 3 Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • 6 Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών
  • 2 Δ.Ε. Τεχνικού Εδικότητας Ηλεκτρολόγων
  • 1 Δ.Ε. Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών
  • 2 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
  • 2 Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Εδικότητας Τραυματιοφορέων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, η προσπάθεια για ενίσχυση της στελέχωσης των Δημόσιων Δομών Υγείας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με στόχο την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υγείας.