Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια, χάρη στην διεγχειρητική πλοήγηση, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα κρίθηκε ως άριστο από την ίδια την ασθενή, αλλά και από την ιατρική ομάδα.

Τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης το σύστημα της χειρουργικής πλοήγησης, το οποίο επιτρέπει στον χειρουργό να παρακολουθεί την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων του σε πραγματικό χρόνο (real time), με την ακρίβεια αξονικού τομογράφου. Το σύστημα αυτό μπορεί να παρέχει στον χειρουργό την μέγιστη ακρίβεια στον εντοπισμό των ευαίσθητων νευρικών στοιχείων, ώστε να τα προστατεύει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η ακρίβεια αυτή εκμηδενίζει την πιθανότητα ιατρικού λάθους και την πρόκληση μόνιμων νευρολογικών βλαβών, όπως η παράλυση.

Η χρήση του μέχρι σήμερα περιοριζόταν σε παθήσεις ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας. Η χρήση του σε παιδιά είναι η πρώτη για τα Ελληνικά ιατρικά δεδομένα. Ο Δρ. Μάριος Λυκίσσας, χειρουργός με εξειδίκευση στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, έχει χρησιμοποιήσει το σύστημα της πλοήγησης σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες στις ΗΠΑ, αλλά, όπως δήλωσε ο ίδιος, αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το σύστημα αυτό σε νεαρό ασθενή με σκολίωση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, “…το σύστημα αυτό, πέραν της απόλυτης ασφάλειας στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, εξασφαλίζει και ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για της νέες κοπέλες που πάσχουν από ιδιοπαθή σκολίωση. Η χρήση του συστήματος πλοήγησης κάνει την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στη σπονδυλική στήλη, ιδιαίτερα στην περίπτωση παραμόρφωσης, όπως η σκολίωση και η κύφωση, να είναι ασφαλέστερη, ακόμη και από αυτή που θα πραγματοποιήσει ο πιο έμπειρος ορθοπαιδικός χειρουργός ή νευροχειρουργός”.