Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της ΑΧΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Alpha Bank, διατίθεται πλέον μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας για τους πελάτες της. Το πρόγραμμα «Alpha Global Medical Care» προσφέρει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης προστασίας 360ο και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό του την ευελιξία, καθώς «χτίζεται» εξατομικευμένα για κάθε πελάτη, σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική του δυνατότητα. 

Μέσω του προγράμματος «Alpha Global Medical Care», οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο παρόχων υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κάλυψη του ασφαλισμένου σε κάθε στάδιο της νοσηλείας σχετικά με δαπάνες πρόληψης, δαπάνες που σχετίζονται με τη νοσηλεία, καθώς και δαπάνες αποκατάστασης και βοήθειας στην καθημερινότητα μετά από κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος «Alpha Global Medical Care» είναι:

  • Απόλυτη ευελιξία επιλογών.
  • Υποστήριξη 24/7.
  • Προστασία με παροχές πριν από νοσηλεία.
  • Προστασία με πλήρη κάλυψη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
  • Προστασία με παροχές μετά από νοσηλεία.
  • Ελεύθερη επιλογή Νοσοκομείου.
  • Απευθείας εξόφληση εξόδων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
  • Επιβράβευση πιστών πελατών.

Το νέο αυτό πρόγραμμα πλαισιώνεται και ολοκληρώνεται από μία σειρά πρόσθετων προαιρετικών παροχών που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά του, όπως το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Alpha Υγεία για Όλους Premium και ένα ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης ατυχήματος και κεφαλαίου αποπληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία.