Σειρά διευκρινίσεων χρειάζονται για τον τρόπο εφαρμογής του νοσοκομειακού clawback επισημαίνουν οι φαρμακευτικές εταιρίες, μόνο που το υπουργείο Υγείας δεν προβλέπει άμεσα την έκδοση κάποιας διευκρινιστικής εγκυκλίου, παρότι πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς και η φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεφύγει σημαντικά από τους στόχους.

Παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας, επισημαίνουν το γεγονός, σε συνδυασμό με την υποχρέωση της χώρας να είναι το φετινό clawback μειωμένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, κάτι όμως που δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα...

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όμως το ραντεβού δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τα βασικά αδιευκρίνιστα σημεία σύμφωνα με τις φαρμακευτικές εταιρίες, αφορούν τα εξής:
1.    Σύμφωνα με το Ν.4354/2015 (Κεφάλαιο Δ, άρθρο 41) και τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ2758/ 18.12.15) ο μηχανισμός του clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη αφορά  τα δημόσια νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (για την διάθεση ακριβών φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης σε ιδιωτικές κλινικές). Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2016 δεν μπορεί να υπερβεί τα 570 εκ. € από τα οποία 510 εκ. € αφορούν τα Δημόσια νοσοκομεία και τα 60 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ. Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος (νοσοκομεία υπουργείων Παιδείας (Πανεπιστημιακά), Εθνικής Άμυνας, Παπαγεωργίου και Ωνάσειο) δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική νομοθεσία, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες θα εξυπηρετούνται μέσω του ΕΟΠΥΥ, οπότε είναι άγνωστο πώς θα καλυφθούν οι προϋπολογισμοί αυτών των νοσοκομείων.

2.    Επιπλέον, καθορίζεται με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 29183 (ΦΕΚ1123/20.04.16) πως το μερίδιο της εκάστοτε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας, προκύπτει από το clawback, αφαιρούμενης κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις εκπτώσεις που δίνονται εκτός τιμολογίου, κατά την περίοδο αναφοράς, με αναδρομικό πιστωτικό, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Προτάσεις

Οι φαρμακευτικές επισημαίνουν παράλληλα, ότι όπως συμβαίνει με το clawback της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικές δαπάνης, το οποίο υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση των φαρμάκων από τους ασθενείς, αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και το νοσοκομειακό clawback θα εφαρμόζεται στα καταναλωθέντα φάρμακα από τους νοσηλευομένους ή τους περιπατητικούς ασθενείς και όχι βάσει των παραγγελιών των νοσοκομείων.

Για το λόγο αυτό πρότειναν να διενεργείται έλεγχος αποθεμάτων στα φαρμακεία των νοσοκομείων  κάθε τέλος Ιουνίου και Δεκεμβρίου, και η τελική υπέρβαση να υπολογίζεται επί της κατανάλωσης, καθόσον αυτά δε θα έχουν χρησιμοποιηθεί στο εξεταζόμενο διάστημα και άρα θα αφορούν επόμενη κατανάλωση.

Επιπλέον, η σχετική υπουργική απόφαση για το νοσοκομειακό clawback, προβλέπει ότι πρόκειται για έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.  Με το δεδομένο αυτό, οι φαρμακευτικές προτείνουν η καταβολή του clawback ανά νοσοκομείο να  είναι αντικριστή στο κέντρο Εσόδων ΚΑΕ1312, ώστε να αναχρηματοδοτείται το σύστημα του φαρμάκου για το επόμενο εξάμηνο.

Όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας, οι φαρμακευτικές προτείνουν να δημοσιεύονται / κοινοποιούνται τα στοιχεία της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και σε επίπεδο νοσοκομείου, ώστε να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις κατά τη διάρκεια των υπολογισμών των επιστροφών.