Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2015 οι καταγγελίες για παιδική πορνογραφία έφτασαν τις 96.334, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2014, οπότε έγιναν 83.644 καταγγελίες για μοναδικά URLs με παιδική πορνογραφία.

Από το σύνολο των 96.334, οι 78.268 ήταν ακόμα ενεργά URLs, τα οποία προωθήθηκαν στις χώρες προέλευσης (76.210 αυτών των ιστοσελίδων φιλοξενούνταν σε χώρες-μέλη του INHOPE, γεγονός μεγάλης σημασίας για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική δράση των Γραμμών και των αστυνομικών αρχών). Το 38.6% του περιεχομένου που προωθήθηκε στις αστυνομικές αρχές, κατέβηκε μέσα σε 24 ώρες, ενώ το 90.6% σε 3 (εργάσιμες) μέρες και το 95.7% μέσα σε 5 (εργάσιμες) μέρες, βοηθώντας σημαντικά όχι μόνο στην εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου από το Internet, αλλά και στην προστασία των παιδιών-θυμάτων.

Από την ανάλυση των καταγγελιών, τα στοιχεία που αφορούν στην ηλικία και στο φύλο των παιδιών - θυμάτων παιδικής πορνογραφίας έχουν ως εξής:

.Το 59.8% των θυμάτων ήταν προ-έφηβοι, δηλαδή παιδιά από 9 έως 13 ετών
.Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 79.1%, των θυμάτων που απεικονίζονταν σε τέτοιο υλικό ήταν κορίτσια
.Το 77.2% των καταγγελιών αφορούσαν σε μη εμπορικές σελίδες

Οι Ανοικτές Γραμμές καταγγελιών ανά τον κόσμο, όταν δέχονται μια καταγγελία με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, την καταχωρίζουν στην παγκόσμια βάση δεδομένων του ΙΝΗΟΡΕ, μέσω της οποίας ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση οι αρχές της χώρας που φιλοξενεί την παράνομη ιστοσελίδα. Το Νοέμβριο του 2015, τα δεδομένα αυτά μεταφέρθηκαν σε μια καινούργια, πιο σύγχρονη και ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία βρίσκεται, πλέον, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της INTERPOL, στη Λυών της Γαλλίας.