Σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές τους από τα νοσοκομεία διαπιστώνουν οι εταιρίες ιατροτεχνολογικού υλικού και ορθοπεδικών ειδών, στις οποίες τα χρέη εκτιμώνται  γύρω στο 1 δις. ευρώ.

Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται και διακριτική μεταχείριση από τις υπηρεσίες των νοσοκομείων, έναντι των εταιριών αυτών, κυρίως γιατί πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αντιπρόσωποι ξένων οίκων στη χώρα μας.

Όπως εξηγεί στο Healthmag ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) κ. Παύλος Αρναούτης, όπως όλα δείχνουν τα νοσοκομεία προτιμούν να εκκαθαρίζουν τις οφειλές τους με τις φαρμακευτικές εταιρίες, καθώς αυτές έχουν τις διάφορες επιστροφές (rebate και clawback), οπότε προχωρούν εύκολα με τους συμψηφισμούς μεταξύ τους.

Και επιπλέον πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλα ποσά προμηθειών και επιστροφών, αντίστοιχα, οπότε είναι πιο αποτελεσματική η διαδικασία εξόφλησης. Αντίθετα, με τις επιχειρήσεις των ιατροτεχνολογικών, κατ΄ αρχήν δεν υπάρχουν επιστροφές, ώστε να γινουν συμψηφισμοί, ενώ παράλληλα πρόκειται για μικρές προμήθειες με αποτέλεσμα όταν υπάρχει διαθέσιμο χρήμα για πληρωμή, η διαδικασία πληρωμής να έχει πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία, με περισσότερα παραστατικά, μεγαλύτερη επεξεργασια κλπ.

Το βασικότερο όμως είναι ότι ακόμη στα νοσοκομεία δεν έχουν εισρεύσει τα απαραίτητα ποσά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα διαθέσιμα για πληρωμές προμηθευτών, ανεξάρτητα από τη δεινή οικονομική θέση στην οποία αυτοί βρίσκονται.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία στις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΙΒ, καθώς πολλές φαρμακευτικές βρίσκονται να πληρώνονται για προμήθειες που έγιναν ακόμη και φέτος, ενώ αντίστοιχα στις εταιρίες ιατροτεχνολογικών οι αποπληρωμές αφορούν το 2013 και το 2014. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι οι οφειλές προς τις προμηθεύτριες εταιρίες να κυμαίνονται γύρω στο ένα δις. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνεδέσμου Ορθοπεδικών Υλικών (ΠΑΣΥΠΟΥ) κ. Ανδρέας Μπεκυράς, τόνισε ότι στις επιχειρησεις του κλάδου οφείλονται απαιτήσεις ενάμισυ έτους, οι οποίες υπολογίζονται περίπου σε 100 εκ.ευρώ. 

Όμως όταν οι εκπρόσωποί τους ζητούν τη διευθέτηση των οφειλών με τα νοσοκομεία όπου συνεργάζονται και έχουν προμηθεύσει ορθοπεδικά υλικά, η απάντηση που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, είναι ότι δίνεται προτεραιότητα στο φάρμακο.

Καθώς οι καθυστερήσεις πληρωμών δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ο κ. Μπεκυράς υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρίες ορθοπεδικού υλικού έχουν κλείσει ή πρακτικά έχουν αναστείλει τη λειτουργια τους, ενώ οι εταιρίες που παραδοσιακά θεωρούνταν μεγάλες, σήμερα συγκαταλέγονται στις μικρές επιχειρήσεις.