Mε επιτυχία εξελίσσεται η νέα διαδικασία ελέγχου και αποζημίωσης των παρόχων του ΕΟΠΥΥ στο 100% των εκκαθαρισμένων υποβολών τους, που ξεκίνησε εντός Ιουνίου, ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Από 1-30 Ιουνίου, ενταλματοποιήθηκαν προς πληρωμή, τελικά εκκαθαρισμένες, για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού, υποβολές δαπανών (Ιανουαρίου) διαφόρων κατηγοριών παρόχων.
Ενδεικτικά έχει ήδη αποζημιωθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για το: 

Ακολουθούν καθημερινά, πληρωμές, προς τους λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους ενώ ήδη ξεκίνησε η ενταλματοποίηση αποζημιώσεων για υποβολές του Φεβρουαρίου 2016. 

Ενδεικτικά, για τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Ιατρούς έχει αποζημιωθεί ή ενταλματοποιηθεί το 53% των υποβολών τους για ιατρικές επισκέψεις του Φεβρουαρίου 2016.

Επιλύεται έτσι με τον καλύτερο τρόπο μια δυσλειτουργία ετών, η οποία με τη σειρά της ανατροφοδοτούσε έναν κύκλο προβλημάτων, που κανείς ως σήμερα δεν είχε τολμήσει να αγγίξει. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Σωτήρης Μπερσίμης δήλωσε σχετικά: «Επιτέλους μπήκε ένα τέλος στη διαιώνιση της απαράδεκτης κατάστασης αποζημίωσης των παρόχων με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και του χαρτοβασιλείου με το οποίο το συγκεκριμένο σύστημα ήταν συνυφασμένο. Ξεκινά μια νέα εποχή στη σχέση του Οργανισμού με τους παρόχους προς όφελος των πολιτών. Μεμονωμένες, μη προβλέψιμες καταστάσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν σε κάθε νέα διαδικασία, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ενσωματώνοντας καθημερινά, βελτιώσεις στην εκσυγχρονιστική κουλτούρα που αναπτύσσει ο Οργανισμός. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά η ανάπτυξη σχέσης συνυπευθυνότητας με τους παρόχους μας. Τον κύριο ρόλο στις συγκεκριμένες δράσεις έχουν φυσικά οι εργαζόμενοί μας, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Εργάζονται με πείσμα και αφοσίωση και η επιτυχής μετάβαση στη νέα διαδικασία δεν θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιηθεί χωρίς αυτούς. Τους ευχαριστώ θερμά. Η τελική επιτυχία αποτελεί δικαίωση των κόπων τους. Βήμα-βήμα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία του ΕΟΠΥΥ και επιλύουμε συσσωρευμένα προβλήματα ετών, βελτιώνοντας όλα τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του Οργανισμού μας». 

Πρόβλημα και λύση
Το πρόβλημα με τις υποβολές τιμολογίων, χρόνιζε. Οι πάροχοι υπέβαλλαν τόνους χαρτιού, με δικαιολογητικά για διάστημα πολλών ετών (περίπου 100.000.000 σελίδες ανά έτος), τα οποία στοιβάζονταν σε κούτες στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. 

Έτσι, δημιουργήθηκε μια απαράδεκτη κατάσταση, με χιλιάδες κούτες εγγράφων, σε μη διαχειρίσιμη μάλιστα μορφή, να στοιβάζονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Κατόπιν, οι πάροχοι λάμβαναν το 90% των απαιτήσεων τους με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, δηλαδή χωρίς τον οποιοδήποτε ουσιαστικό έλεγχο, ενώ για το υπόλοιπο 10% ανέμεναν την τελική εκκαθάριση

Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η εξής:  
Οι στοιβαγμένες κούτες με τις υποβολές των παρόχων, μεταφέρονται από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις σε ένα κέντρο διαλογής και επεξεργασίας.  
Εκεί παραλαμβάνονται, ταξινομούνται ανά κατηγορία παρόχου και με τεχνολογία αιχμής ψηφιοποιούνται, μετατρέπονται δηλαδή σε εύκολα διαχειρίσιμα ηλεκτρονικά αρχεία. 
Κατόπιν ακολουθεί ο ιατρικός και διοικητικός έλεγχος, μέσω των ψηφιοποιημένων πια αρχείων, από εξειδικευμένους εργαζόμενους του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. 
Ο έλεγχος διεξάγεται δειγματοληπτικά σύμφωνα με τον νέο νόμο και με χρήση προηγμένου λογισμικού.  

Στο τελικό στάδιο, όλες οι υποβολές επανασυσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες  και στέλνονται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο.  
Με αυτόν τον τρόπο «εξαφανίζονται» οι κούτες με τα παραστατικά από τις  υπηρεσίες του Οργανισμού και η ψηφιοποίηση καθιστά δυνατή την αποζημίωση των παρόχων στο 100% των εκκαθαρισμένων απαιτήσεών τους. 

Σημειώνεται ότι για το μεγάλο και απαιτητικό έργο της νέας διαδικασίας της τελικής εκκαθάρισης, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί πλήθος ενεργειών (ψηφιοποίηση αρχείων υποβολών, ταυτόχρονη απομάκρυνση των χαρτόκουτων από τις υπηρεσίες, υπολογισμός rebate σε μηνιαία βάση) και νομοθετικών ρυθμίσεων (νόμος υπ’αρίθμ. 4368, άρθρο 90).