Θέμα ημερών είναι η κάλυψη νοσηλεύτριας που τελεί χρέη συντονίστριας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Ευαγγελισμού από μία γιατρό και μία ακόμη νοσηλεύτρια, δηλώνει η διοικήτρια του νοσοκομείου Π. Γκουλάκη - Μητσάκη.

Η διοικήτρια δήλωσε πως αναληθώς αναφέρεται σοβαρή δυσλειτουργία στο Νοσοκομείο, όπως υποδεικνύει η ΕΙΝΑΠ με επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή την αποχώρηση της μοναδικής συντονίστριας μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών.

Η κ. Γκουλάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ειλικρινά εκπλήσσομαι που αξιόλογοι επιστήμονες και αξιοπρεπείς συνδικαλιστές υπογράφουν τέτοιες ανακρίβειες. Όταν μάλιστα προ ημερών προσωπικά κάλεσα τον κ. Ηλία Σιώρα, Διευθυντή Καρδιολόγο και Πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου και τον ενημέρωσα ότι η τυχόν απομάκρυνση της νοσηλεύτριας που έχει οριστεί ως συντονίστρια, λόγω αίτησης αδείας άνευ αποδοχών για δύο έτη (που ας σημειωθεί ότι δεν έχει εγκριθεί από την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και δεν έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτής το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο πρόσφατα συστάθηκε), θα αντικατασταθεί κατόπιν συνεννόησης με τον Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος Αιματολογικού – Λεμφωμάτων – Μ.Μ.Μ.Ο. (Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού Οστών) κ. Νικόλαο  Χαρχαλάκη από υπάρχουσα νοσηλεύτρια της Μονάδας Μ.Μ.Ο., τη θέση της οποίας υποσχέθηκα να καταλάβει νοσηλεύτρια προερχόμενη από τις επικείμενες προσλήψεις του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Επιπλέον με δικές μου ενέργειες και πρωτοβουλία έρχεται Επικουρικός Ιατρός στην Μ.Μ.Μ.Ο. για τρία έτη.

Άρα στη θέση της μοναδικής μέχρι σήμερα συντονίστριας, θα λειτουργούν δύο (μία Ιατρός και μία Νοσηλεύτρια).

Όλοι στο Νοσοκομείο γνωρίζουμε ότι είναι θέμα ημερών".

Καταλήγοντας η διοικήτρια τόνισε ότι "η ευαισθησία  και η πρόθεσή μας να λειτουργεί άψογα ένα τόσο νευραλγικό και ιδιαίτερο τμήμα, είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη".