Αν και το Νοσοκομείο Καρδίτσας είναι το μόνο Δευτεροβάθμιο νοσοκομειο της 5ης Υ.Π.Ε., που οι ασθενείς μπορουν να παρακαλοθούντια από ρευματολόγο, το νοσοκομείο έχει μόνο ένα ρευματολόγο ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  οι ρευματοπαθείς να είναι εξαρτημένοι από έναν και μόνο γιατρό, το τμήμα να μην λειτουργεί κατά την απουσία του για οποιοδήποτε λόγο  και έτσι οι θεραπείες των ασθενών να ακυρώνονται και να μην υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης  των φαρμάκων τους.  

Επιπλέον, το τηλεφωνικό κέντρο 1535 για νέα περιστατικά δεν λειτουργεί πάνω από ένα χρόνο.
Η διοίκηση του νοσοκομείου και η 5 Υ.Π.Ε. έχουν ενημερωθεί εγγράφως και προφορικά αλλά δυστυχώς προ το παρόν  τίποτα δεν έχει αλλάξει. 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα) με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας και με κοινοποίηση στους Διοικητές της 5ης Υ.Π.Ε και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτασας  ζητά την άμεση πρόσληψη επικουρικού ρευματολόγου ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας τονίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί ελλείψει του ιατρικού προσωπικού.