Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους του, θα φέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διευκρίνισε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός, απαντώντας σε επιστολή του Συλλόγου.

Ο κ. Κοντός διευκρίνισε ότι δεν τίθεται πρόβλημα αποζημίωσης ή νομιμότητας των συμβάσεων. Ταυτόχρονα, προανήγγηλε νέα απόφαση για τις επιτρεπόμενες ιατρικές εξετάσεις από τους γιατρούς, βάσει προτάσεων από τις ιατρικές εταιρίες, από τη διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.

Αναφερόμενος σε καταγγελίες για την απώλεια 24 εκ. ευρώ, ο κ. Κοντός επισήμανε ότι αφορούσαν επιπλέον χρηματοδότηση του Οργανισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ύστερα από εισήγηση του ΕΟΠΥΥ, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του 2014 για διαγνωστικές εξετάσεις. "Το ποσό μεταβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ, προφανώς δεν έχει απολεσθεί, απομένει όμως η τροποποίηση της υφιστάμενης Υπουργικής Απόφασης που θα επανακαθορίσει και θα αυξήσει ισόποσα το ανώτατο όριο δαπάνης για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων της γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους μέχρι το τέλος του 2014, ο κ. Κοντός σημείωσε πως ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτήθηκε από το ΓΛΚ με 1,7 δισ. ευρώ για εξόφληση  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έως 31/12/11 και από 1/1/2012 και μετά.  Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ήταν η 31.12.2014, οπότε τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν επεστράφησαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό λόγω λήξης του ειδικού προγράμματος αποπληρωμής.  Για την νέα επιχορήγηση, χρειάζεται απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τη δυνατότητα διάθεσης πιστώσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Ιατρικές εξετάσεις
Σε ότι αφορά την συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων από τον θεράποντα γιατρό στον ασθενή, ο κ. Κοντός απέδωσε στον θεράποντα γιατρό την αρμοδιότητα συνταγογράφησης βάσει ατομικού και κληρονομικού ιστορικού του ασφαλισμένου, προκειμένου να προσδιοριστεί η τελική διάγνωση και η θεραπευτική αγωγή. Ο πρόεδρος του Οργανισμού προσθέτει ότι "σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν θεσπιστεί πρωτόκολλα διαγνωστικών εξετάσεων με διαφορετικό σε κάθε βήμα αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων που βοηθούν είτε την διαφορετική διάγνωση συμπτωμάτων, είτε διαπίστωση τυχόν παρενεργειών φαρμακευτικής αγωγής, είτε παρακολούθηση δεικτών σε χρόνιες παθήσεις . Επομένως ο ιατρός μπορεί να επιλέξει τις αναγκαίες εκείνες εξετάσεις ανά κατηγορία που είναι απαραίτητες για να οδηγηθεί στην τελική διάγνωση από τις πιθανές διαφοροδιαγνώσεις. Επιπροσθέτως, η έκδοση δύο παραπεμπτικών σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων θα οδηγήσει σε επιπλέον ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, αφού θα πρέπει αυτοί να μεταβαίνουν σε δύο παρόχους (ιδιώτη & δημόσιο) για την ολοκλήρωση του συνόλου των εξετάσεων". Και καταλήγοντας, ενημέρωσε τον ΙΣΑ, ότι  "η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, έχει ήδη λάβει προτάσεις από τις επιστημονικές εταιρείες και θα ζητήσει τροποποίηση των αριθμητικών ορίων του ΦΕΚ 35/Β/14-01-2015, ώστε να διευκολυνθεί το διαγνωστικό έργο των ιατρών".