Μια δύσκολη εξίσωση για τον καρκίνο του προστάτη έλυσαν ο Αρχιπλοίαρχος γιατρός του Πολεμικού Ναυτικού ε.α., χειρουργός ουρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, κ. Ευάγγελος Σπυρόπουλος και οι συνεργάτες του.

Η μέθοδος, που έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και, μάλιστα, έχει αποσπάσει και βραβεία, δημοσιεύθηκε στο Αμερικανικό Ιατρικό περιοδικό «Clinical Genitourinary Cancer», σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική. Πρόκειται για μια μαθηματική εξίσωση, η οποία εφαρμόζεται σε ασθενείς με παθολογικές τιμές PSA και δίνει την απάντηση στον προβληματισμό των επιστημόνων ως προς την αναγκαιότητα διενέργειας αρχικής ή επαναληπτικών βιοψιών προστάτη.

Η μελέτη ξεκίνησε το 2006 και τελείωσε το 2015, επινοώντας ένα πρωτότυπο στατιστικό μοντέλο προσομοίωσης «μαθηματικών συνθηκών» καρκίνου προστάτη PCP-SMART (Prostate Cancer Predictive – Simulation Modelling, Assessingthe Risk, Technique), το οποίο ήταν δυνατό να προβλέψει το αποτέλεσμα της βιοψίας του προστάτη.

Για τη δημιουργία του προβλεπτικού μοντέλου χρησιμοποίησαν συνδυαστικά, εκτός του ολικού PSA, εύκολα διαθέσιμες στην καθημερινή πράξη κλινικές παραμέτρους με ισχυρή προβλεπτική ικανότητα διάγνωσης καρκίνου του προστάτη όπως, ηλικία, ελεύθερο (free) PSA, κλάσμα PSA, πυκνότητα PSA (PSAD) και υπερηχογραφικά υπολογιζόμενο μέγεθος του προστάτη. Κύριο παράγωγο της πρώτης φάσης επεξεργασίας των παραμέτρων αυτών, αποτέλεσε ο καινοτόμος μαθηματικός δείκτης PCRD  (Prostate Cancer Risk Determinator), ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως κεντρικός τελεστής, στην κατασκευή πρωτότυπης μαθηματικής εξίσωσης (εξίσωση λογιστικής παλινδρόμησης) υπολογισμού της πιθανότητας η βιοψία να βγει θετική με ακρίβεια για κάθε ασθενή ξεχωριστά και όχι κατηγοριοποιώντας τον σε ομάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, η εν λόγω μέθοδος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο πρόβλεψης, που θα βρει ευρεία εφαρμογή στην καθημερινή ιατρική πρακτική.