Ξεκίνησε ήδη η διάθεση του συνολικού ποσού των 1,092 δις. ευρώ από την υποδόση του Ιουνίου που έλαβε το Ελληνικό Κράτος, προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, προκειμένου να προχωρήσει η σταδιακή μείωση των οφειλών προς ιδιώτες προμηθευτές. Ήδη χθες ανακοινώθηκε η έγκριση των πρώτων 254 εκατ. ευρώ που προορίζονται για τα νοσοκομεία της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) (εδώ). Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και τα νοσοκομεία των υπολοίπων ΥΠΕ. Επιπλέον, εγκρίθηκαν 68 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, συνολικά μέχρι το τέλος τους μήνα θα πρέπει να έχει αποδοθεί προς τα νοσοκομεία πάνω από 50% των συνολικών ποσών. Συγκεκριμένα πέρα από τις δύο ΥΠΕ, άμεσα θα εκταμιευτούν ως δόσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, περί τα 39 εκατ. ευρώ για την 3η ΥΠΕ, 62 εκατ. ευρώ για την 4η ΥΠΕ,43 εκατ. ευρώ για την 5η ΥΠΕ, 64 εκατ. ευρώ για την 6η ΥΠΕ και 37 εκατ. ευρώ για την 7η ΥΠΕ
Συνολικά τον μήνα Αύγουστο οι ΥΠΕ θα λάβουν άλλα 100 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο άλλα 200 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο 195 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της διάθεσης θα γίνει τον Νοέμβριο με 21 εκατ. ευρώ. 

Η κατανομή των ποσών γίνεται με βάση τις οφειλές αλλά και τη δυναμικότητα των νοσοκομείων ανά ΥΠΕ κι έτσι το μεγαλύτερο μέρος από τη συνολική δόση των 1,09 δις. ευρώ θα λάβει η 1η ΥΠΕ με περίπου 350 εκατ. ευρώ, ακολουθεί η 2η ΥΠΕ με 162,7 εκατ. ευρώ, η 6η ΥΠΕ με 149,1 εκατ. ευρώ, η 4η ΥΠΕ με 125,7 εκατ. ευρώ η 5η ΥΠΕ με 86,1 εκατ. ευρώ, η 3η ΥΠΕ με 77,8 εκατ. ευρώ και η 7η ΥΠΕ με 73,6 εκατ. ευρώ.