Η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και καθημερινής ζωής είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ιδίως οι οικογένειες επηρεάζονται περισσότερο. Η ικανότητα συνδυασμού - με επιτυχία - της εργασίας, των οικογενειακών υποχρεώσεων και της προσωπικής ζωής είναι σημαντική για την ευημερία όλων των μελών σε ένα νοικοκυριό. Οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με την ενθάρρυνση υποστηρικτικών και ευέλικτων πρακτικών εργασίας, διευκολύνοντας τους γονείς να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ σχετικά με την ισορροπία εργασίας και καθημερινής ζωής όπου αναλύονται οι χρόνοι απασχόλησης σε σύγκριση με τους χρόνους που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στην προσωπική φροντίδα, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση.

Πολλές ώρες στη δουλειά
Σύμφωνα με τη μελέτη, μια σημαντική πτυχή της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής είναι η ποσότητα του χρόνου που ένα άτομο περνά στην εργασία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το παρατεταμένο ωράριο εργασίας μπορεί να επηρεάσει την υγεία του ατόμου, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και αυξάνει το στρες.

Χρόνος ψυχαγωγίας και προσωπικής φροντίδας
Όσο περισσότεροι εργάζονται, τόσο λιγότερος χρόνος αφιερώνεται σε άλλες δραστηριότητες, όπως η προσωπική φροντίδα ή η αναψυχή. Η ποσότητα και η ποιότητα του ελεύθερου χρόνου είναι σημαντική για το ευ ζήν, και μπορεί να επιφέρει πρόσθετα σωματικά και ψυχικά  οφέλη. Ένας εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση στον ΟΟΣΑ αφιερώνει το 62% της ημέρας, κατά μέσο όρο, ή περίπου 15 ώρες, για προσωπική φροντίδα (φαγητό, ύπνο κ.λπ.) και αναψυχή (κοινωνικοποίηση με φίλους και οικογένεια, χόμπι, παιχνίδια, υπολογιστή και τηλεόραση κ.λπ.). Εντούτοις, λιγότερες ώρες εργασίας για τις γυναίκες δεν οδηγεί απαραίτητα σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καθώς ο χρόνος που αφιερώνεται σε αναψυχή είναι περίπου το ίδιο για τους άνδρες και τις γυναίκες και στις 20 χώρες του ΟΟΣΑ που μελετήθηκαν.

Χώρες και ποσοστά
Το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται 50 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα είναι κοντά στο 13% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η Τουρκία είναι μακράν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που εργάζονται πολλές ώρες, με σχεδόν 41%, ακολουθούμενη από το Μεξικό με σχεδόν 29% και το Ισραήλ με σχεδόν το ένα έκτο των εργαζομένων. Συνολικά, οι άντρες εργάζονται περισσότερες ώρες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ανδρών εργαζομένων που εργάζονται πολλές ώρες σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 17%, έναντι 7% για τις γυναίκες.

Στην Ελλάδα, μόλις το 6% των εργαζομένων εργάζονται πολλές ώρες, περίπου στο μισό του μέσου όρου του ΟΟΣΑ (13%). Πιο συχνά οι άνδρες εργάζονται περισσότερες ώρες φθάνοντας σε ποσοστό 8% έναντι 4% των γυναικών.

Η χώρα μας βρίσκεται στη 17η θέση από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, όμως η αύξηση των ωρών απασχόλησης τείνει να αυξάνεται από το 2008 και μετά με ρυθμό αύξησης 0,1% σταθερά. Ο ρυθμός αυτός είναι διπλάσιος στους άνδρες απ΄ ότι στις γυναίκες. Κατά μέσο όρο αφιερώνονται 14,9 ώρες σε ψυχαγωγία και προσωπική φροντίδα, φέρνοντάς μας στην 20η θέση από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ,

Την καλύτερη θέση, διατηρεί η Δανία, όπου μόλις το 2% των εργαζομένων υπεραπασχολείται. Και εδώ οι άνδρες εργάζονται περισσότερες ώρες από τις γυναίκες, σε ποσοστά 3% και 1%, αντίστοιχα.