Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω μείζονος σπουδαιότητας παραπέμφθηκε, με την από  12.7.2016 πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,  η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός Σύλλογος  κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – ίδρυση φαρμακείου» . 

Παράλληλα ορίστηκε ως δικάσιμος η 7η Οκτωβρίου,  για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως που ασκήθηκε  από τον  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στις 28 Ιουνίου. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΦΣ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την ανωτέρω πράξη έκρινε προφανώς, ότι η ίδρυση φαρμακείων από ιδιώτες αποτελεί μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω της σπουδαιότητας του.