Μέχρι και τις 23 Αυγούστου θα δέχεται ο ΕΟΦ τα επικαιροποιημένα φύλλα έρευνας για νέα φάρμακα, από τις φαρμακευτικές εταιρίες - κατόχους των αδειών κυκλοφορίας των προϊόντων, στην προετοιμασία του για την έκδοση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων που θα περιλαμβάνει νέα προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, τα φύλλα έρευνας αφορούν δηλώσεις στοιχείων και τιμών των προϊόντων αναφοράς για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις τιμολόγησης από 1.10.2015 έως και 31.7.2015, λαμβάνοντας υπόψη ως ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεδομένων τιμών την 17η Αυγούστου 2015.

Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς θα συμπεριληφθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί έως και τις 31 Ιουλίου 2015 και είναι πλήρη.