Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις της διοίκησης του ομίλου Euromedica με τις πιστώτριες τράπεζες για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, οι οποίες διεξάγονται, όπως υποστηρίζεται σε σχετική ανακοίνωση,  σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα, με όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες.

Ειδικότερα τονίζεται ότι η διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας συνεχίζουν να υλοποιούν το πλάνο λειτουργικής αναδιάρθρωσης, μειώνεται το κόστος λειτουργίας και βελτιώνοντας τους δείκτες και την λειτουργική κερδοφορία της μητρικής εταιρείας και του ομίλου. 
Μάλιστα τα αποτελέσματα του α΄ πενταμήνου 2016 καταδεικνύουν σημαντική ποιοτική αλλαγή και εντυπωσιακή ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία της Εταιρείας και του Ομίλου (EBITDA), προ clawback & rebate, διαμορφώθηκε σε 6.801.898,47 ευρώ και 19.613.751,16 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 138,8% και 27,3% αντίστοιχα σε σχέση με το α΄ πενταμήνου 2015. Όσον αφορά τα μετά clawback & rebate αποτελέσματα, ενώ πέρσι είχαν σημειωθεί ζημίες, η εταιρεία πέρασε στο α’ πεντάμηνο του 2016 σε κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε σε 5.157.876,91 ευρώ και 1.196.746,92 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 354,0% και 2294,2% αντίστοιχα.  

«Αυτή η πορεία συνεχίζεται και αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2016 που πρόκειται να δημοσιευτούν και τα οποία επιβεβαιώνουν όχι μόνο το στόχο της απόλυτα βιώσιμης λειτουργίας της Εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα της συνέχισης της αναπτυξιακής της πορείας», αναφέρει κλείνοντας η ανακοίνωση.