Πλαφόν στις δαπάνες υγείας συνολικά στο 1,402 δισ. ευρώ κατ΄ έτος από το 2016-2018, τρίμηνη παράταση μέχρι την αξιολόγηση και τοποθέτηση νέων διοικητών στα νοσοκομεία με ενδιάμεση τοποθέτηση προσωρινών διοικήσεων στο τρίμηνο αυτό, μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων από τη στιγμή που χάνεται η προστασία των δεδομένων τους, και όχι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, χωρίς εξαιρέσεις, στο 50% για τα πρωτότυπα και στο 32,5% στα γενόσημά τους, επέκταση του clawback και rebate ως το 2018, και εισαγωγή των συμψηφισμών- θεσμικά πλέον-, αφού προηγουμένως γίνει και αφαίρεση του ΦΠΑ, προβλέπουν οι ρυθμίσεις του 3ου μνημονίου για τον τομέα της υγείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Βουλή:

- προβλέπεται συνολική οροφή για τις δαπάνες υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 ύψους 1,402 δισ. ευρώ κατ΄ έτος, ενώ επεκτείνονται οι επιστροφές rebate και clawback ως το τέλος του 2018.

- οι διοικητές των νοσοκομείων απολύονται αζημίως για το δημόσιο, ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα τριμήνου σε νέους διοικητές και αναπληρωτές τους μέχρι το τέλος του 2015, οπότε θα έχουν εισαχθεί αξιολογικά κριτήρια για τον ορισμό νέων διοικήσεων

- Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμάκων, με την λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων (data protection period),  μειώνονται στο 50%. Οι τιμές των γενοσήμων μειώνονται στο 32,5%. Παραπέμπεται σε υπουργική απόφαση η εξειδίκευση της διάταξης.

- από το πλαφόν της φαρμακευτικής δαπάνης εξαιρείται ο ΦΠΑ, για τον υπολογισμό του clawback,

- καθιερώνονται με ειδικό άρθρο οι συμψηφισμοί μεταξύ οφειλομένων επιστροφών και οφειλών ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές,

- μοιράζεται ο προϋπολογισμός των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στους 12 μήνες και η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει το κάθε δωδεκατημόριο, επιστρέφεται μέσω clawback, πληρωτέο ανά εξάμηνο. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται στοιχεία της e-συνταγογράφηση, το μερίδιο αγοράς του φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία,

- μη έγκαιρη απόδοση του clawback, οδηγεί σε είσπραξη μέσω του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

- καθιερώνεται έκτακτο τέλος για την είσοδο φαρμάκων στη θετική λίστα, ύψους 15% των λιανικών πωλήσεων του 2011, συμψηφιζόμενο με το clawback του 2012 ή το clawback ή rebate του 2013. Αν δεν πληρωθεί η διαφορά, τότε το φάρμακο μεταφέρεται στον αρνητικό κατάλογο.

 

Δείτε εδώ τις διατάξεις του Μνημονίου ΙΙΙ για την υγεία.