Στα 511 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εγκεκριμένες εισροές χρημάτων προς τα νοσοκομεία προκειμένου να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες παρόχους, με τις φαρμακευτικές να λαμβάνουν περίπου 150 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως τα χρέη από τα νοσοκομεία για αγορές φαρμάκων έχουν ήδη εκτοξευθεί κοντά στα 480 εκατ. ευρώ και τα οποία σε λίγες μέρες θα καταστούν στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα αφού αφορούν κυρίως οφειλές μέχρι και το τέλος Απριλίου.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΣΦΕΕ που αφορούν και στο μήνα Μάιο, τα συνολικά χρέη του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές είχαν ανέλθει στα 1.341 εκατ. ευρώ. Τα χρέη αυτά είναι ελαφρά μειωμένα σε σχέση με το τέλος Απριλίου που είχαν διαμορφωθεί στα 1.354 εκατ. ευρώ καθώς διαπιστώνεται μείωση στα χρέη που αφορούσαν το 2015. Βέβαια τη μείωση αυτή κάλυψε σε σημαντικό βαθμό η παραγωγή νέων οφειλών μέσα στον ίδιο το μήνα Μάιο του 2016.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του ΣΦΕΕ, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στις φαρμακευτικές 836,1 εκατ. ευρώ, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν 483 εκατ. ευρώ και τα στρατιωτικά νοσοκομεία 22,2 εκατ. ευρώ.  Όλοι οι παραπάνω οφειλέτες έχουν χρέη για το 2014, μόλις 22,4 εκατ. ευρώ, για το 2015 έχουν 782,4 εκατ. ευρώ ενώ τα χρέη για το πεντάμηνο του 2016 φτάνουν τα 531,9 εκατ. ευρώ. Επίσης ένα ελάχιστο ποσό της τάξης των 4,6 εκατ. ευρώ αφορά σε χρέη από το 2013 και πριν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκρίνοντας τα στοιχεία ανάμεσα σε Απρίλιο και Μάιο, διαπιστώνεται μείωση των χρεών του ΕΟΠΥΥ κατά 73,4 εκατ. ευρώ, των νοσοκομείων κατά 40,9 εκατ. ευρώ και των στρατιωτικών κατά 3,6 εκατ. ευρώ για τα χρέη του 2015. Δηλαδή φαίνεται ότι μέσα στον Μάιο το Δημόσιο πλήρωσε 117,8 εκατ. ευρώ για τα χρέη της προηγούμενης χρονιάς. Από την ίδια σύγκριση αποδεικνύεται όμως ότι τον Μάιο μπορεί το Δημόσιο να εξοφλούσε οφειλές για το 2015, άφηνε όμως να δημιουργούνται νέες οφειλές από τις αγορές κατά την τρέχουσα χρονιά, καθώς νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ αγόραζαν φάρμακα τα οποία ως γνωστόν δεν πληρώνουν. Έτσι τα νέα χρέη των περίπου 108 εκατ. ευρώ που δημιουργήθηκαν μόνο μέσα στο Μάιο, διατήρησαν σχεδόν σταθερή στα 1,35 δις. ευρώ τη συνολική οφειλή του Δημοσίου.

Πέρα από το 2015 πάντως, όσον αφορά στις παλιότερες οφειλές, φέτος υπήρξαν σημαντικές αποπληρωμές για το 2014 καθώς έχει σημειωθεί σημαντική μείωση, καθώς  παρατηρείται πως το σύνολο των εκκρεμών χρεών για εκείνη τη χρονιά ανήλθε το τέλος Μαΐου στα  περίπου 22,4 εκατ. ευρώ έναντι 170,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Επίσης συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, οι εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου είναι αυξημένες κατά 24% καθώς το τέλος Μαϊου του 2015 ανέρχονταν στα 1.083 εκατ. ευρώ. 

Ο ΣΦΕΕ έχει πολλές φορές αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα χρονοδιάγραμμα σταθερών αποπληρωμών, καθώς οι εταιρείες βρίσκονται πάνω από 12 μήνες πίσω στις πληρωμές συγκριτικά με τους άλλους παρόχους. Τα χρέη αυτά να επισημάνουμε ότι ειδικά για το 2016 θα αναμορφωθούν καθώς εκκρεμεί η επιβάρυνση του clawback και του rebate για τους μήνες Απριλίου-Μαΐου.