Την περασμένη Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα τύπου του Υπουργείου Υγείας, η πρώτη παρουσίαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της δοκιμαστικής έκδοσης (beta) του νέου ηλεκτρονικού Άτλαντα Υγείας.
Πρόκειται για μια εφαρμογή που συνδυάζει την αυτοματοποιημένη συλλογή επεξεργασία και προβολή οικονομικών λειτουργικών και επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας. Η εφαρμογή αναπτύσσεται εξολοκλήρου από μόνιμη ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης που αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου και εποπτευόμενων - συνεργαζόμενων φορέων του (Δ/νση Πληροφορικής, ΕΟΠΥΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, ΗΔΙΚΑ), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Έλληνα πολίτη.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Μπασκόζο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, «Η μεθοδολογία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, απηχεί την αντίληψή μας για την εφαρμογή ενός δημοκρατικού μοντέλου συνεργασίας στο χώρο της Υγείας. Ευχαριστούμε όλες και όλους όσοι εργάζονται και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση μιας δέσμευσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, απαραίτητης για την πραγματοποίηση των τακτικών και στρατηγικών μας στόχων και εφαρμογή του πολιτικού σχεδιασμού μας στην Υγεία».

Σημειώνεται ότι η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την καταγραφή νόσων και της εικόνας υγείας του πληθυσμού. Ο «Άτλαντας»  προετοιμάστηκε από την αρχή προκειμένου να αντικαταστήσει την προηγούμενη πλατφόρμα, η οποία κρίθηκε ανεπαρκής και δυσλειτουργική και θα έχει αυξημένες λειτουργικές δυνατότητες μέσω της χρήσης υψηλής τενχολογίας. Μάλιστα, θα είναι σε μορφή συμβατή και με smart phones και θα αξιοποιεί την τεχνολογία GPS για να εντοπίζει υπηρεσίες υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.

Στην πλατφόρμα θα εμφανίζονται οι δημόσιες δομές, αλλά και οι ιδιωτικές υπηρεσίες, εκτός κλινικές θα προβάλλονται και κέντρα αποκατάστασης, φαρμακεία, οδοντιατρεία. Για τους ιδιώτες η συμμετοχή θα είναι εθελοντική και θα γίνεται με τη συγκατάθεση τους και παροχή εκ μέρους τους των απαραίτητων στοιχείων. Η απόφαση αυτή, στην ουσία, θα τους «βάζει στο χάρτη» και στη διάθεση των πολιτών, που αναζητούν την αντίστοιχη υπηρεσία υγείας.

Ο Άτλαντας θα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, τη διοίκηση του Υπουργείου και σε ερευνητές, που θα έχουν ειδικό κωδικό για πρόσβαση στα δεδομένα, με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Ωστόσο, το τελευταίο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί, για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Άτλαντα Υγείας είναι η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των νοσοκομείων.

Αυτό είναι και το «στοίχημα» που στοχεύει να κερδίσει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και προς σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.