Παράταση των συμβάσεων των επικουρικών (ιατρών και λοιπού προσωπικού) για άλλο ένα χρόνο  (μέχρι 30/9/17) προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται την Τετάρτη 27/7 από τη Βουλή.

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από υπάρχουσες πιστώσεις των φορέων όπου υπηρετούν οι γιατροί, καθώς και από πιστώσεις των ΔΥΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την διαπίστωση των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στις δημόσιες δομές υγείας από τυχόν απομάκρυνση προσωπικού που υπηρετεί σήμερα, σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Η παράταση δεν ικανοποιεί το αίτημα των σωματείων των υγειονομικών της χώρας που διεκδικούν την μονιμοποίηση των εργαζομένων στο σύστημα υγείας.

Στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται:

παράταση των συμβάσεων ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων ως το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την υπογραφή νέων συμβάσεων του ιδιωτικού τομέα υγείας με τον ΕΟΠΥΥ.

- νομιμοποίηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τις ΔΥΠΕ και τα Νοσοκομεία ως το τέλος του 2015, αλλά και μέχρι σήμερα, για την κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους.

- παράταση ως το τέλος του έτους, της διάταξης με την οποία εξαιρούνται από τις προμήθειες των νοσοκομείων οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές του Παρατηρητηρίου υλικών, μέχρι την ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών ή των διαγωνισμών των Νοσοκομείων. Η τιμή αγοράς των υλικών αυτών καθορίζεται με διαπραγμάτευση του Υπουργείου Υγείας με τους αντίστοιχους προμηθευτές.

Δείτε την τροπολογία, εδώ.